John Hrons Insamlingsstiftelse

En ideell stiftelse har bildats i Kungälv till minne av John Hron, som mördades 17 augusti 1995. Stiftelsen kallas John Hrons Insamlingsstiftelse, och dess syfte är att motverka ungdomsvåldet i det svenska samhället.

Verksamheten ska främst ske genom spridande av information om våldet, samt dess orsaker och konsekvenser.

Dessutom ska stiftelsen dela ut kontanta bidrag eller stipendier till fysiska eller juridiska personer eller andra sammanslutningar som på ett aktivt sätt motverkar eller har motverkat våldet i samhället.

Stiftelsen övervakas av en auktoriserad revisor.

Stiftelsens konton är:
postgiro: 90 00 05 – 0
bankgiro: 900 – 00 50.

Johns far, Tony Hron, har gjort en CD-skiva tillägnat minnet av sin älskade son. Alla som medverkade i produktionen av skivan har gjort det utan någon ersättning.

Skivan kallas “Varför” och säljs för ca 50 kronor. Inkomsten från skivan går oavkortad till John Hrons Insamlingsstiftelse.