John Hron Stig Dagermanpriset 1996

1996 tilldelades John postumt Stig Dagermanpriset.

Stig Dagerman var författare och hängiven internationalist. Det nyinstiftade Stig Dagermanpriset delades ut för första gången 1996 och juryn beslöt enhälligt att priset skulle tilldelas John Hron. Ceromonin ägde rum 1 juni 1996 i Älvkarleby. Priset mottogs av Johns föräldrar.

Prismotivering:

Stig Dagerman-priset tilldelas John Hron för hans mod att, också till priset av sitt eget liv, stå det onda emot. Johns död grep och upprörde oss alla sommaren 1995. Det känns svårt, ja nästan otillbörligt, att i denna grymma händelse finna något som är positivt och som stärker vår tro på människan. Ändå gör vi det. John ger oss exempel på det mod som inte nödvändigtvis är rädslans motsats men som alltid och under alla omständigheter är den krypande eftergivenhetens motsats.

Förnedrad och misshandlad förväntades han inför sina plågoandar uttala sin beundran för nazismen. Han vägrade.

Senare, då han kunde ha räddat sitt liv genom att simmande ta sig från platsen, valde han att vända tillbaka eftersom bödlarna hotade att annars slå ihjäl hans kamrat.

Han vände tillbaka och hans mod framstår för oss lika ofattbart som torterarnas grymhet.

 


Följande dikt av Stig Dagerman lästes upp vid ceremonin:

 

En dag om året

 

       • En dag om året borde alla låtsas,

 

       • att döden vilar i ett vitt schatull.

 

       • Inga stora illusioner krossas,

 

       • och ingen skjuts för några dollars skull.

Världskatastrofen sover lugnt och stilla
emellan lakan på ett snyggt hotell.
Inget rep gör någon broder illa,
och ingen syster slumrar vid ett slutet spjäll.

Inga män blir plötsligt sönderbrända
och ingen dör på gatorna just då.
Visst är det lögn, det kan väl hända.
Jag säger bara: Vi kan väl låtsas så.