John Hron Polisrapport

Polismyndigheten i Göteborg o Bohus län
Tekniska roteln

Primärrapport
Dödsfall

Dnr K 82140-95

Handläggare
Krinsp Dan Pettersson

Utskriftsdatum
1995-08-17

Händelsen anmäld till polisen:
1995-08-17

 

                                              (Johns döda kropp påträffades under dessa näckrosor)

 

Den avlidnes namn:

 

Hron, John

Plats för händelsen
Ingetorpssjön

Händelseförlopp:

Hron anträffades i sjön av en dykare. C:a 8 m ut från stranden och på 5-6 meters djup.
Hron har skador i ansiktet. Bägge ögonen igensvällda. I övrigt oklart i nuläget vad som hänt.

Plats där kroppen förvaras:
RMV

Avrapporterande polismans underskrift
Dan Pettersson
krinsp

Beslut om rättsmedicisk undersökning:
Utvidgad rättsmedicinsk obduktion

Lars Egerstad
kriminalkommisarie