John Hron Medicinsk rapport

Den rättsmedicinska undersökningen

Obduktionsprotokollet (E 95-0730) är ett trettonsidigt dokument. I 55 punkter räknar obducenten upp omkring 120 olika skador som kan observeras utifrån på Johns kropp. De flesta skador som observeras gäller huvudet, ansiktet, nacken och halsen, men nästan alla delar av hans kropp har skador.

En utvidgad undersökning avslöjar dessutom blödningar på åtskilliga ställen i underhuden, nackmusklerna, högra ögonhålan, lungorna, hjärtat, bukspottkörteln och hjärnan.

Dödsorsaken fastslås till drunkning.