John Hron Medicinsk rapport Utlåtande

E 95 – 0730

efter undersökning av den döda kroppen efter Hron, John.

att av polisrapporten framgår att han påträffades död i Ingetorpssjön på 5-6 meters djup;

att den döda kroppen företett:
blåmärken, hudavskrapningar och ytliga krossår på huvudet,
slemhinnesår på läpparna samt bruten tand,
omfattande blödningar i ansiktets mjukvävnad samt i tinningmusklerna och i huvudsvålen.

Vidare iakttogs

hjärnskador (6-14, 19, 21-24, 61, 86, 87, 92)
blåmärken och hudavskrapningar på halsen och i nacken samt blödningar i halsens mjukvävnad (15-18, 64-66)
blåmärken och hudavskrapningar på högra och vänstra armen(25-32)
blåmärken och hudavskrapningar på bålen samt blödningar i bukspottkörteln (25, 33-46, 56, 83)
blåmärken och hudavskrapningar på högra och vänstra benet (47-53);

att skadorna varit färska;

att skadorna orsakats av trubbigt våld;

att det inte kan avgöras vilket slags trubbigt våld som kan ha förelegat;

att dock skador kan ha tillfogats honom genom sparkar och slag;

att hjärnskadorna orsakat medvetslöshet;

att den döda kroppen vidare företett utspända samt oelastiska lungor
och riklig mängd fradga i luftvägarna (68, 69);

att den rättskemiska undersökningen visade:
0.12 promille etanol i lårblod
0.21 promille etanol i urin

Läkemedelsscreening negativt i lårblod

Amfetaminer, opiater och cannabis negativt i urin
Kokain negativt i urin;

att fynden talar för att döden orsakats av drunkning.

Göteborg 1995-09-01

Kerstin Boström
Professor