John Hron Medicinsk rapport Obduktionsprotokoll 2

Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska avdelningen
Aschebergsgatan 46
411 33 Göteborg
E 95 – 073

A. 1995-08-18 utfördes på förordnande av Polismyndigheten i Göteborgs och Bohus län (Göteborg) utvidgad rättsmedicinsk obduktion av den döda kroppen efter Hron, John.

Undersökningen utfördes av undertecknad på Rättsmedicinska avdelningen i Göteborg i närvaro av obduktionsassistent Christer Lindstrand.

Identiteten framgick av en namnlapp fästad vid högra handleden.

B. Omständigheterna i fallet framgår av en primärrapport- från Polismyndigheten i Göteborgs och Bohus län (Göteborg) diarienummer K 82140-95, daterad 1995 08 17, undertecknad Dan Pettersson, krinsp.

Inre besiktning

56. Motsvarande hudskadorna på bröstet och båda axlarna ses ringa till måttliga svartröda blödningar i underhuden. Motsvarande hudskador på buken ses ringa svartröd blödning i underhuden.

57. I bukhålan ses intet främmande innehåll. Bladen är glänsande och glatta.

58. I lungsäckarna ses intet främmande innehåll. Bladen är glänsande och glatta.

59. I hjärtsäcken ses intet främmande innehåll: Bladen är glänsande och glatta.

60. Hjärtat är normalkonfigurerat och väger 340 gram. Dess överdrag är glänsande och glatt. Under överdraget ses spridda punktformade svartröda blödningar. Innerhinnan är glänsande och glatt. Inga blödningar ses. Klaffarna och mynningarna är normala. I kranspulsådrornas väggar ses inga inlagringar. Hjärtmuskulaturen är gråröd och likformig.

61. I tungspetsen och längs vänstra tungranden ses ett flertal som störst 0,5 cm långa mm-breda ytliga sår med trasiga kanter och svartröd blödning.

62. Tungbenet och struphuvudet är oskadade. I slemhinnorna i struplocket eller struphuvudet ses inga blödningar. I slemhinnorna i nedre delen av svalget ses inga blödningar.

63. Sköldkörteln är normalstor. Vävnaden är likformig. I vävnaden ses inga blödningar. Vävnaden är gråröd och av normal kolloidhalt.

64. I underhuden på halsen ses utbredda svartröda blödningar.

65. I bindväven på framsidan av halsryggraden, kring de stora halskärlen, kring huvudstagsmusklerna och i djupa halsmuskIerna ses cm-stora svartröda blödningar. De stora halskärlen friprepareras. Skador eller blödningar i kärlväggarna ses ej.

66. I underhuden i nacken till vänster ses svartröda blödningar. I den ytliga nackmuskulaturen ses svartröda blödningar.

67. I matstrupen ses vattentunt innehåll som är lätt blodtingerat. Slemhinnan är blek.

68. I luftstrupen och i luftrören ses riklig mängd fradga. Slemhinnorna är bleka.

69. Den högra lungan väger 560 gram och vänstra lungan väger 505 gram. Lungorna är starkt utspända och oelastiska och möts i kroppens främre mittlinje. Snittytan lämnar blodtillblandad klar pressaft. Lungornas överdrag är glänsande och glatta. Under överdraget på baksidan av lungorna ses spridda cm-stora svartröda blödningar. Vidare ses under överdraget punktformade svartröda blödningar. Vävnaden är gråröd. Härdformiga förtätningar ses ej. Lymfkörtlar vid lungroten visar normal bild.

70. Lungpulsådern och dess förgreningar visar normal bild.

71. Mellangärdet visar normal bild.

72. Mjälten väger 165 gram. Dess överdrag är glänsande och glatt. Vävnaden är gråröd. Teckningen är tydlig.

73. Binjurarna är normalstora. Barken är gul.

74. Njurarna väger sammanlagt 290 gram. Deras ytor är släta. Vävnaden är gråröd. Konsistensen är fast, elastisk. Teckningen är tydlig.

75. De avledande urinvägarna har ett normalt utseende.

76. I urinblåsan ses cirka 100 ml ljusgul, klar urin. Slemhinnan är blek.

77. Blåshalskörteln är normalstor. Vävnaden är blek.

78. I gallblåsan ses gulgrön galla. Gallflödet är fritt.

79. Levern väger 1680 gram. Ytan är slät. Vävnaden är gråröd. Konsistensen är fast, elastisk. Teckningen är tydlig. Intet fettbeslag erhålles på kniven.

80. I magsäcken ses ca 400 ml normalfärgat, tunnflytande innehåll med formad föda. Slemhinnebristningar vid övre magmunnen ses ej.

81. I tolvfingertarmen och tunntannen ses trögflytande, grågult innehåll. Slemhinnan är blek.

82. I tjocktarmen ses normalfärgat innehåll. Slemhinnan är blek.

83. I mjukvävnaden på framsidan av bukspottkörteln och under körtelns kapsel ses över huvudet och angränsande kropp svartröd ca 8 x 8 x 0,5 cm stor blödning. Nekroser ses ej. Konsistensen och snittytan är i övrigt normala.

84. Bröstkorgen är oskadad. I mjukvävnaden ses inga blödningar.

85. Ryggraden och bäckenet är oskadade. De övre halskotorna frilägges. Brott eller blödningar ses ej.

86. I huvudsvålen på huvudets högra och vänstra samt främre del och i bakhuvudet ses sammanflytande svartröda blödningar. Ringa blödning ses i huvudsvålen på hjässans mitt. I båda tinningmusklerna ses sammanflytande svartröda blödningar.

87. I underhuden och i mjukvävnaden på ansiktet ses utbredda svartröda blödningar. Blödningarna förekommer rikligare på högra sidan än på den vänstra. Underhuden och ytliga muskulaturen har något krossats. I högra ögonhålan ses blödning.

88. Brott på ansiktsskelettet ses ej.

89. Skallen är oskadad.

90. Utanför den hårda hjärnhinnan ses ingen blödning.

91. Under den hårda hjärnhinnan ses mm-tjock blodfilm. Blodlevrar ses ej. Bryggvenerna är oskadade.

92. Hjärnan är svullen och väger 1630 gram. Hjärnans medellinje har ej förskjutits. Tältet och stora nackhålet har avtryckts. Mellan mjuka hinnorna å undersidan av vänstra tinningloben och inom dess främre pol, inom högra tinninglobens främre pol samt på undersidan av båda pannloberna ses ringa till måttlig svartröd blödning. Blödningen är rikligast på undersidan av tinnningloben. På toppen på vindlingar på undersidan av båda pannloberna och tinningloberna, i vänstra tinninglobens sidofåra, på konvexiteten av vänstra tinningloben och hjässloben ses mm-stora svartröda blödningar som delvis är sammanflytande. Blödningar förekommer även i den underliggande vita substansen. Vidare ses inom nedre delen av båda pannloberna punktformade svartröda blödningar centralt i den vita su! bstans en. I mitthjärnan och hjärnbryggan ses inga blödningar. Vid mantelkanten av storhjärnshalvorna ses inga blödningar. Pulsådrorna visar normal bild.

D. Vid obduktionen tillvaratages blod samt urin för rättskemisk undersökning, vävnadsprov för mikroskopisk undersökning, blod samt muskulatur för blodgruppsbestämning, nagelskrap samt hårprov för eventuell kriminalteknisk undersökning samt utstryk för mikroskopisk undersökning.

Mikroskopisk undersökning

Hjärta: Vävnaden är ordinär. Inflammation eller nekros ses ej.
Lunga: Vävnaden visar blodfyllnad och ödem. Inflammation ses ej.
Lever: Vävnaden är ordinär.
Njure: Vävnaden är ordinär.
Hjärna: I hjärnbryggan ses inga blödningar.

Kerstin Boström
Professor