John Hron Medicinsk rapport Dödsorsaksintyg

Knr: K 82 140-95

Fnr: E 95-0730

RMV, Rättsmedicinska avdelningen
Aschebergsgatan 46
411 33 Göteborg

Hron, John

Dödsort och typ av dödsplats/fyndplats:
Ingetorpssjön

Läkarens utlåtande om dödsorsaken:

Den terminala dödsorsaken var:
Drunkning

Andra sjukdomar och skador som bidragit till dödsfallet:
Hjärnskador

Dödsorsaksuppgifterna grundas på:
Utvändig rättsmedicinsk obduktion

Vid skada/förgiftning anges (alternativ):
Avsiktligt tillfogad av annan

Kort beskrivning av hur skadan/förgiftningen uppkommit:
Misshandel

Göteborg 95-08-18
Kerstin Boström
Professor