The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

Varför får vår ståndpunkt så lite publicitet?


65. Varför får vår ståndpunkt så lite publicitet?

IHR skriver:

På grund av politiska skäl vill inte etablissemanget ha någon djup diskussion om de fakta som rör den "Judiska Förintelse"-myten.

Nizkor svarar:

Nej, för att Förintelseförnekande är absurt. Flat-Earth Society, som fortfarande hävdar att jorden är platt, får inte så mycket publicitet heller. Se också svaret på fråga 62.


[ Tillbaks | Index | Nästa ]

Home ·  Site Map ·  What's New? ·  Search Nizkor

© The Nizkor Project, 1991-2012

This site is intended for educational purposes to teach about the Holocaust and to combat hatred. Any statements or excerpts found on this site are for educational purposes only.

As part of these educational purposes, Nizkor may include on this website materials, such as excerpts from the writings of racists and antisemites. Far from approving these writings, Nizkor condemns them and provides them so that its readers can learn the nature and extent of hate and antisemitic discourse. Nizkor urges the readers of these pages to condemn racist and hate speech in all of its forms and manifestations.