The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

Har  Institute for Historical Review blivit utsatta för någon motattack för dess ansträngningar att upprätthålla yttrandefriheten och den akademiska friheten?


64. Har  Institute for Historical Review blivit utsatta för någon motattack för dess ansträngningar att upprätthålla yttrandefriheten och den akademiska friheten?

IHR skriver:

IHR har blivit bombat tre gånger och blev totalförstört 4 juli 1984 efter en attack av mordbrännare. Dödshot i telefonen tillhör dagsrutinen. Alla tidningar som skriver om oss är fientliga, i den mån det sker någon mediebevakning alls.

Nizkor svarar:

Misshandel och alla former av fysiskt våld är förkastligt. När det gäller "fientlig bevakning" från media, så är frågan vad sympatisörer med nazism förväntar sig.

Och när Ernst Zündel upprepar sitt krav på yttrandefrihet genom att återpublicera sin kopia av "66Q&A", klingar det ihåligt. Zündel har bidragit till att sprida en broschyr som inbjuder läsaren att "Gå med i den globala kampen att FÖRBJUDA SCHINDLERS LIST!"

Yttrandefrihet, ja, men bara när det är yttrande han håller med om. Om IHR är en sådan principfast försvarare av yttrandefrihet, varför tar de inte avstånd från Ernst Zündel?


[ Tillbaks | Index | Nästa ]

Home ·  Site Map ·  What's New? ·  Search Nizkor

© The Nizkor Project, 1991-2012

This site is intended for educational purposes to teach about the Holocaust and to combat hatred. Any statements or excerpts found on this site are for educational purposes only.

As part of these educational purposes, Nizkor may include on this website materials, such as excerpts from the writings of racists and antisemites. Far from approving these writings, Nizkor condemns them and provides them so that its readers can learn the nature and extent of hate and antisemitic discourse. Nizkor urges the readers of these pages to condemn racist and hate speech in all of its forms and manifestations.