The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

Vad har hänt med de historiker som har ifrågasatt "Förintelse"-materialet?


63. Vad har hänt med de historiker som har ifrågasatt "Förintelse"-materialet?

IHR skriver:

De har utsatts för förtalskampanjer, förlorat sina akademiska befattningar, förlorat sina pensioner, fått sin egendom förstörd och blivit utsatta för misshandel.

Nizkor svarar:

Det är naturligtvis förkastligt att använda våld mot någon.

Men ändå, vilka historiker? Det finns inte en enda disputerad doktor i historia inom hela revisionistgruppen. Faurisson var professor i litteratur, Zündel arbetade som fotoretuscherare, Butz är professor i elektroteknik, Stäglich är domare, O'Keefe har hoppat av Harvard och Cole har hoppat av high-school. Raven är en före detta författare av stand-up comedy material och skribent åt biltidskrifter

Irving är journalist och skriver om historia och Weber har en magisterexamen i historia. Dessa två är det närmaste historiker någon "revisionist" kommer.

Ironiskt nog är en av få andra "revisionister" som har en akademisk examen i historia Leuchter, som kallade sig för teknisk expert (Han har en fil.kand. i historia)


[ Tillbaks | Index | Nästa ]

Home ·  Site Map ·  What's New? ·  Search Nizkor

© The Nizkor Project, 1991-2012

This site is intended for educational purposes to teach about the Holocaust and to combat hatred. Any statements or excerpts found on this site are for educational purposes only.

As part of these educational purposes, Nizkor may include on this website materials, such as excerpts from the writings of racists and antisemites. Far from approving these writings, Nizkor condemns them and provides them so that its readers can learn the nature and extent of hate and antisemitic discourse. Nizkor urges the readers of these pages to condemn racist and hate speech in all of its forms and manifestations.