The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

Vad hände när ett historiskt institut erbjöd  $50,000 till vem som helst som kunde bevisa att judarna gasades ihjäl i Auschwitz?


61. Vad hände när ett historiskt institut erbjöd  $50 000 till vem som helst som kunde bevisa att judarna gasades ihjäl i Auschwitz?

IHR skriver:

Ingen lämnade in bevis för att kräva belöningen, men institutet stämdes på $17 miljoner av en "Förintelse"-överlevare som hävdar att erbjudandet om en belöning gjorde honom sömnlös, ledde till att hans arbete blev lidande och utgjorde "skadande förnekande av etablerade fakta".

 

Nizkor svarar:

Det "historiska institutet" var självklart IHR själva. Se svaret till fråga 5.

 

Rekommenderad läsning:

The Mermelstein Court Order & Apology from the 'historical institute.'


[ Tillbaks | Index | Nästa ]

Home ·  Site Map ·  What's New? ·  Search Nizkor

© The Nizkor Project, 1991-2012

This site is intended for educational purposes to teach about the Holocaust and to combat hatred. Any statements or excerpts found on this site are for educational purposes only.

As part of these educational purposes, Nizkor may include on this website materials, such as excerpts from the writings of racists and antisemites. Far from approving these writings, Nizkor condemns them and provides them so that its readers can learn the nature and extent of hate and antisemitic discourse. Nizkor urges the readers of these pages to condemn racist and hate speech in all of its forms and manifestations.