The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

Är filmer som "Holocaust" och "The Winds of War" dokumentära?


59. Är filmer som "Holocaust" och "The Winds of War" dokumentära?

IHR skriver:

Nej, filmerna utger sig inte för att vara historiska, utan snarare påhittade dramatiseringar BASERADE på historien. Tyvärr har många människor trott att de återger händelserna som de faktiskt skedde.

Nizkor svarar:

Det finns många autentiska filmer från lägren - tagna av de allierade och ryssarna. Några ganska hemska men helt korrekta bilder och filmer finns här.


[ Tillbaks | Index | Nästa ]

Home ·  Site Map ·  What's New? ·  Search Nizkor

© The Nizkor Project, 1991-2012

This site is intended for educational purposes to teach about the Holocaust and to combat hatred. Any statements or excerpts found on this site are for educational purposes only.

As part of these educational purposes, Nizkor may include on this website materials, such as excerpts from the writings of racists and antisemites. Far from approving these writings, Nizkor condemns them and provides them so that its readers can learn the nature and extent of hate and antisemitic discourse. Nizkor urges the readers of these pages to condemn racist and hate speech in all of its forms and manifestations.