The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

Är alla de fotografier och den film som togs i de tyska koncentrationslägren och som visade högar med utmärglade lik förfalskningar?


57. Är alla de fotografier och den film som togs i de tyska koncentrationslägren och som visade högar med utmärglade lik förfalskningar?

IHR skriver:

Fotografier kan förfalskas, det är sant. Men det är mycket enklare att bara lägga till en bildtext eller en kommentar till ett foto, eller en bit film som inte avslöjar sanningen om vad bilder eller filmen faktiskt föreställer. Betyder en hög av utmärglade lik att dessa människor "gasades" eller medvetet svältes till döds? Eller kan bilden föreställa människor som var offer för tyfusepidemier eller svalt eftersom det saknades mat i lägren mot slutet av kriget? Bilder som föreställer högar av tyska kvinnor och barn som dödads av de allierades bombningar har hävdats vara bilder av döda judar.

Nizkor svarar:

Det är förvånande att IHR säger att högar med döda kroppar inte är bevis för att nazisterna genomförde folkmord. I det ursprungliga svaret till fråga 1, nämner de "högar av kläder" och insinuerar att om det fanns något sådant skulle de verkligen vara de bevis IHR efterfrågar. Högar av kläder är bevis, men högar med lik är det inte?

Vi ser också här den underförstådda anklagelsen att de allierade soldaterna gick omkring och samlade in döda tyskar, forslade dem till lägren och fotograferade dem. Några bevis för något så absurt vore tacknämligt, men självklart finns inga.

Att nazisterna inte placerade matandet av sina fångar särskilt högt på sin prioriteringslista är de många utmärglade människorna bevis för. I Belsen lägret fanns hundratals ton mat inlåsta bara några kilometer bort från de tiotusentals ihjälsvältande människorna. Se fråga 37 för mer om detta ämne.

När det gäller gaskamrarna som nazisterna använde för att avrätta sina fångar, finns det andra bevis som klart och tydligt visar på deras existens och användningsområde. Se fråga 1.


[ Tillbaks | Index | Nästa ]

Home ·  Site Map ·  What's New? ·  Search Nizkor

© The Nizkor Project, 1991-2012

This site is intended for educational purposes to teach about the Holocaust and to combat hatred. Any statements or excerpts found on this site are for educational purposes only.

As part of these educational purposes, Nizkor may include on this website materials, such as excerpts from the writings of racists and antisemites. Far from approving these writings, Nizkor condemns them and provides them so that its readers can learn the nature and extent of hate and antisemitic discourse. Nizkor urges the readers of these pages to condemn racist and hate speech in all of its forms and manifestations.