The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

Samarbetade nazisterna och sionisterna?


54. Samarbetade nazisterna och sionisterna?

IHR skriver:

Innan kriget bröt ut slöt Tyskland ett avtal med sionisterna vilket tillät judarna att föra ut stora mängder kapital till Palestina. Under kriget upprätthöll tyskarna vänskapliga relationer med det sionistiska ledarskapet.

Nizkor svarar:

"Vänskapliga relationer"? Allvarligt. Med ett ledarskap som om och om igen upprepade i offentligt att judarna var ohyra som skulle utrotas? Se Hitlers tal citerade i fråga 1

Den här frågan tycks innebära ytterligare en självmotsägelse. I svaret till frågorna 11 och 12 skriver de att "Judéen" och "Judarna" förklarat krig mot Tyskland sex år innan Andra världskriget inleddes. Kanske skulle IHR bestämma sig: antingen blev tyskarna förtalade av de hatiska judarna, eller också var tyskarna så snälla människor att till och med de hatiska judarna lyckades upprätthålla "vänskapliga relationer" med dem.


[ Tillbaks | Index | Nästa ]

Home ·  Site Map ·  What's New? ·  Search Nizkor

© The Nizkor Project, 1991-2012

This site is intended for educational purposes to teach about the Holocaust and to combat hatred. Any statements or excerpts found on this site are for educational purposes only.

As part of these educational purposes, Nizkor may include on this website materials, such as excerpts from the writings of racists and antisemites. Far from approving these writings, Nizkor condemns them and provides them so that its readers can learn the nature and extent of hate and antisemitic discourse. Nizkor urges the readers of these pages to condemn racist and hate speech in all of its forms and manifestations.