The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

Vilken roll spelade Vatikanen under den tid som de sex miljonerna judar påstås ha blivit förintade?


52. Vilken roll spelade Vatikanen under den tid som de sex miljonerna judar påstås ha blivit förintade?

IHR skriver:

Om det hade funnits någon förintelseplan hade Vatikanen med största sannolikhet vetat om det. Men eftersom det inte fanns någon hade Vatikanen ingen anledning att uttala sig emot den.

Nizkor svarar:

Lögn. Nazisterna hatade den Katolska kyrkan och avrättade många präster bland annat i Polen. Kyrkan hade ingen makt eller något inflytande över nazisterna. Tredje Rikets propagandaminister Josef Göbels skrev i sin dagbok den 26 mars 1942 (se Lochner, The Goebbels Diaries, 1948 s. 146):

Det är lågt och smutsigt av den Katolska kyrkan att fortsätta sin subversiva verksamhet på alla tänkbara vis och nu till och med rikta sin propaganda mot de protestantiska barnen som evakuerats från områden som hotas av luftanfall. Efter judarna så är dessa politisk-religiösa det mest avskyvärda slödder som vi fortfarande ger skydd i Riket. Efter kriget är det dags för en övergripande lösning på det här problemet.

Eller, läs följande:

Brev till Rikets Justitieminister
Från den Romersk-katolska Biskopen i Limburg
13 augusti 1941

... Bussar anländer till Hadamar flera gånger i veckan med mängder av dessa offer. Skolbarn i området känner till dessa fordon och säger "Här kommer mordvagnen". Efter ankomsten av sådana fordon kan invånarna i Hadamar se röken från skorstenen och de är ständigt upprörda över tanken på dessa stackars offer, särskilt när, beroende på vindriktningen, de tvingas stå ut med den fruktansvärda stanken. Konsekvensen av detta blir att barnen när de bråkar med varandra fäller kommentarer som "Du är dum i huvudet, de kommer kasta in dej i ugnen i Hadamar". Folk som inte vill gifta sig eller som inte får chansen säger "Gifta sig? Var inte rädd. Sätta barn till världen som sen slutar i brasan". Gamla människor säger "På inga villkor kommer jag åka till ett statligt sjukhus! Efter de svagsinta kommer de gamla hamna i raden av värdelösa munnar att mätta."

Den sista meningen syftar på det systematiska avrättandet av tiotusentals psykiskt sjuka och förståndshandikappade människor som nazisterna i det så kallade "eutanasi-","barmhärtighetsdödande", programmet.


[ Tillbaks | Index | Nästa ]

Home ·  Site Map ·  What's New? ·  Search Nizkor

© The Nizkor Project, 1991-2012

This site is intended for educational purposes to teach about the Holocaust and to combat hatred. Any statements or excerpts found on this site are for educational purposes only.

As part of these educational purposes, Nizkor may include on this website materials, such as excerpts from the writings of racists and antisemites. Far from approving these writings, Nizkor condemns them and provides them so that its readers can learn the nature and extent of hate and antisemitic discourse. Nizkor urges the readers of these pages to condemn racist and hate speech in all of its forms and manifestations.