The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

Vad rapporterade det Internationella Röda Korset om "Förintelse"-frågan?


51. Vad rapporterade det Internationella Röda Korset om "Förintelse"-frågan?

IHR skriver:

En rapport från ett besök av en IRK delegat till Auschwitz i September 1944 poängterade att internerna tilläts ta emot paket och att rykten om gaskamrar inte kunde bekräftas.

Nizkor svarar:

Rykten om gaskamrar kunde inte bekräftas eftersom delegaterna uttryckligen förbjöds att besöka Auschwitz Krema där gaskamrar och kremeringslokalerna låg. De fick bara se de delar av det enorma byggnadskomplexet som rymde fångar som inte skulle förintas. Några allierade krigsfångar hölls i Auschwitz under hyggliga förhållanden, men de visste om gasningarna och nämnde förekomsten av dem för IRK delegaten.

Till exempel bekräftade SS-Untersturmführer Dr. Hans Münch detta i sitt vittnesmål vid den Internationella krigsdomstolen i Nürnberg (Trial of the Major War Criminals, 1948, Vol. VIII, s. 313-321). Han sa:

Jag såg flera guidade turer i lägret med civila och också grupper från Röda Korset och andra organisationer och kunde konstatera att lägerbefälet arrangerade dessa turer på ett sådant sätt att besökarna inte såg någon inhuman behandling. Man visade bara huvudlägret och inom detta fanns så kallade uppvisningkvarter, särskilt kvarter 13, som var speciellt iordningställda för sådana turer och som var utrustade som vanliga soldatbaracker, där sängarna hade lakan och med välfungerande tvättrum.

Ironiskt nog så har den här policyn att inte visa förintelserelaterade anläggningar bekräftats av IHR själva, även om det skett omedvetet. I "Lüftl rapporten" nämner Walter Lüftl som sägs vara expert, ett PM till koncentrationslägrens kommendanter. Enligt Lüftl står det i den:

Bordellen och krematorierna får inte visas under lägerbesöken. Dessa installationer får inte nämnas för personer som besöker lägren.

Lüftl fortsätter att kommentera:

Uppenbarligen kunde allt annat visas och nämnas för besökarna. Logiskt sett kunde alltså en gaskammare, om den hade existerat, visats och pratats om; annars hade den varit inkluderad i förbudet.

Eftersom vi inte kan anta att SS någonsin visade någon [avrättnings] gaskammare för inspektörerna från Internationella Röda Korset, är det säkert att dra slutsatsen att det inte existerade några.

Lüftl, som utger sig för att vara expert vet inte ens om att termen "krematorier" syftar på kremeringsbyggnaderna som inte bara rymde ugnarna utan också gaskamrarna.

Omedvetet har han lyft fram bevis mot sin egen sak -- för varför skulle det ha varit nödvändigt att gömma kremeringsbyggnaderna från Röda Korset om det inte skedde saker där som Röda Korset inte borde få se?

"Lüftl Rapporten," finns nerladdningsbar i en textfil från Nizkor, eller som en webbsidaGreg Raven's webbsajt. Sök efter "Red Cross".


[ Tillbaks | Index | Nästa ]

Home ·  Site Map ·  What's New? ·  Search Nizkor

© The Nizkor Project, 1991-2012

This site is intended for educational purposes to teach about the Holocaust and to combat hatred. Any statements or excerpts found on this site are for educational purposes only.

As part of these educational purposes, Nizkor may include on this website materials, such as excerpts from the writings of racists and antisemites. Far from approving these writings, Nizkor condemns them and provides them so that its readers can learn the nature and extent of hate and antisemitic discourse. Nizkor urges the readers of these pages to condemn racist and hate speech in all of its forms and manifestations.