The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

Fanns det några amerikanska föregångare till Nürnberglagarna??


50. Fanns det några amerikanska föregångare till Nürnberg lagarna??

IHR skriver:

Många stater i USA hade lagar som förbjöd giftermål och sexuella förhållanden mellan människor av olika raser långt innan nazisternas.

Nizkor svarar:

En gissning är att det är troligt att straffet för att ha brutit mot lagen i USA inte var samma som straffet för det i Nazityskland: döden.

I vilket fall som helst är det här bara mer irrelevant moralisk relativism.


[ Previous | Index | Nästa ]

Home ·  Site Map ·  What's New? ·  Search Nizkor

© The Nizkor Project, 1991-2012

This site is intended for educational purposes to teach about the Holocaust and to combat hatred. Any statements or excerpts found on this site are for educational purposes only.

As part of these educational purposes, Nizkor may include on this website materials, such as excerpts from the writings of racists and antisemites. Far from approving these writings, Nizkor condemns them and provides them so that its readers can learn the nature and extent of hate and antisemitic discourse. Nizkor urges the readers of these pages to condemn racist and hate speech in all of its forms and manifestations.