The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

Vilka var de huvudsakliga föreskrifterna från de tyska "Nürnberglagarna" från 1935?


49. Vilka var de huvudsakliga föreskrifterna från de tyska "Nürnberglagarna" från 1935?

IHR skriver:

Lagar mot giftermål och sexuella förhållanden mellan tyskar och judar, liknande lagar som finns i Israel idag.

Nizkor svarar:

Fler antisemitiska lögner. Det finns inga sådana lagar i Israel (även om antalet giftermål mellan judar och andra är få)

Nürnberglagarna förbjöd inte bara sexuella förhållanden mellan tyskar och judar, de straffade dem i praktiken med döden (Även om straffet officiellt var fängelse eller tvångsarbete - eller båda - så avrättades flera judar för att de hade haft en sexuell relation till tyskar. Även petting ansågs skäl nog för att tillämpa dödstraffet.)

1935 års Nürnberglagar berörde många andra aspekter förutom relationer mellan människor. Senare under året upprättades en ordningsstadga med stöd hos en av Nürnberglagarna (se Hilberg, Documents of Destruction, 1971, s. 20):

Med utgångspunkt från artikel 3 av Rikets medborgarlag från 15 september 1935 (Reich Legal Gazette I, 1146) beordras följande: ...

Artikel 4

1. En jude kan inte bli medborgare i Riket. Han tillåts inte rösta; han kan inte vara statsanställd.

2. Judiska statstjänstemän skall pensioneras senast den 31 december 1935. ...

Senare lagar var självklart mindre finkänsliga.


[ Tillbaks | Index | Nästa ]

Home ·  Site Map ·  What's New? ·  Search Nizkor

© The Nizkor Project, 1991-2012

This site is intended for educational purposes to teach about the Holocaust and to combat hatred. Any statements or excerpts found on this site are for educational purposes only.

As part of these educational purposes, Nizkor may include on this website materials, such as excerpts from the writings of racists and antisemites. Far from approving these writings, Nizkor condemns them and provides them so that its readers can learn the nature and extent of hate and antisemitic discourse. Nizkor urges the readers of these pages to condemn racist and hate speech in all of its forms and manifestations.