The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

Visar något av de foton av Auschwitz som togs under kriget av de allierade (under den tid som "gaskamrarna" och krematorierna hävdas ha varit i full gång) några gaskamrar?


48. Visar något av de foton av Auschwitz som togs under kriget av de allierade (under den tid som "gaskamrarna" och krematorierna hävdas ha varit i full gång) några gaskamrar?

IHR skriver:

Nej. I själva verket avslöjar dessa foton inte ens spår av de enorma mängder rök som förment skulle ha legat konstant över lägret. Inte heller bevisar de de "öppna gropar" i vilka kroppar skulle ha bränts.

Nizkor svarar:

För det första så skedde inte särskilt många överflygningar över Auschwitz och de skedde med stora mellanrum. I slutet av 1943 och i början av 1944 började de allierade bomba fabriker för oljeproduktion, inklusive en liten petrokemisk fabrik vid Auschwitz III. Auschwitz II, eller Monowitz, var ett annexläger ungefär fyra kilometer från Auschwitz II:s gaskamrar, eller Birkenau.

De allierade bombplanen och deras skydd i form av stridsplan hade inte tillräcklig räckvidd för att nå Monowitz förrän i april 1944 (se Gilbert, Auschwitz and the Allies, 1981, s. 191). Fotospaning över området i den fjärde april omfattade av misstag även Birkenau; tjugo bilder togs och tre omfattade Auschwitz-Birkenau. Efter denna flygning skedde bara fyra till innan krematorierna förstördes: 31 maj, 26 juni, 25 augusti och 13 september 1944. Totalt tog bara ett litet antal bilder av Birkenau, några med för dålig skärpa för att vara användbara.

Huruvida något foto råkade fånga en pågående gasning eller inte var en fråga om tur. Ett foto som togs 25 augusti avslöjar en grupp på ungefär hundra människor gående från tåget i riktning mot Krema II och III. Dörren till Krema II är öppen. Hävdar förnekarna att de är ute på sightseeing till "bårhuset"?

Samma foto avslöjar att gaskamrarna, inklusive tydliga takventilationsluckor som användes för att släppa in Zyklon-B. Hur förklarar förnekarna dessa? Kom ihåg, ett bårhus kan inte desinficeras med Zyklon-B då det är ett gift som inte har någon som helst effekt på bakterier. (se Gilbert, op. cit., foto 28, på sidorna 192-193.)

Och luckorna är synliga på gaskamrarna i Krema II och II, men det syns inga på omklädningsrummen. Hur förklarar förnekarna skillnaden, då de hävdar att både gaskamrarna och omklädningsrummen i själva verket var bårhus? Varför har de luckor på den ena men inte på den andra och är det bara ett sammanträffande att rummen med luckor på är de som sedan 1940-talet pekats ut som gaskamrar? Kom ihåg, dessa foton var hemligstämplade fram till 70-talet.

Ett annat foto avslöjar en grop grävd bakom Krema III, exakt där ögonvittnen flera år innan fotografierna blev offentliga sagt att gropbränning skulle ha skett. Det faktum att dessa hemligstämplade foton stämmer överens med vittnesmål givna årtionden tidigare är ett starkt bekräftande av dessa vittnesmål. Den sista meningen i IHR:s svar är i vilket fall ren lögn.

Förintelseförnekare erkänner detta förresten, så detta bör räknas som ytterligare en självmotsägelse. "Revisionisten" Carlo Mattogno skriver i ett svar till Pressac att:

Fotografier från flygspaning visar att en kremering sker i en av de tre groparna som mäter 3.5 gånger 15 meter, på gårdsplanen till Krematorium V.

 

Återigen misslyckas de med att hålla ihop sina berättelser.

Däremot kan kanske stämma att bilderna inte avslöjar någon rök från krematorierna. Detta undersöks just nu. Men om det är sant innebär det egentligen bara att kroppar inte brändes just dessa dagar. Det finns bara foton från Auschwitz-Birkenau från totalt fem dagar från hela år 1944, flera av dessa foton har inte heller med krematorierna, så det bevisar ingenting.

Och det som fotografierna faktiskt avslöjar skadar naturligtvis Förintelseförnekarnas ståndpunkt - så det är självklart att de ljuger om det.


[ Tillbaks | Index | Nästa ]

Home ·  Site Map ·  What's New? ·  Search Nizkor

© The Nizkor Project, 1991-2012

This site is intended for educational purposes to teach about the Holocaust and to combat hatred. Any statements or excerpts found on this site are for educational purposes only.

As part of these educational purposes, Nizkor may include on this website materials, such as excerpts from the writings of racists and antisemites. Far from approving these writings, Nizkor condemns them and provides them so that its readers can learn the nature and extent of hate and antisemitic discourse. Nizkor urges the readers of these pages to condemn racist and hate speech in all of its forms and manifestations.