The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

Om man utgår från att alla krematorier i alla lägren i de tyskkontrollerade områdena utnyttjades till 100% av sin kapacitet, hur många lik skulle man då maximalt ha kunnat kremera på hela den tid som ett sådant krematorium var i verksamhet?


44. Om man utgår från att alla krematorier i alla lägren i de tyskkontrollerade områdena utnyttjades till 100% av sin kapacitet, hur många lik skulle man då maximalt ha kunnat kremera på hela den tid som ett sådant krematorium var i verksamhet?

IHR skriver:

Ungefär 430 600.

Nizkor svarar:

IHR kommer fram till den här felaktiga siffran genom flera misstag i följd. Felaktiga förbränningstider per lik och underhåll och servicekrav tas upp i svaret till fråga 42. Felen i beräkningar om hur många lik per laddning som kremerades tas upp i svaret till fråga 45.

Att leka med teoretiska siffror kan öka förståelsen så länge man håller i huvudet att den teoretiska kapaciteten av flera skäl aldrig uppnåddes. Men om funderar över vilket det teoretiska antalet kunde ha varit om man utgår från en hypotetisk 100%-ig verksamhetstid och utan avbrott för service, så är siffrorna slående.

Vi behöver inte titta på samtliga nazistiska läger, låt oss nöja oss med Auschwitz-Birkenau. Eller ännu hellre, låt oss koncentrera oss på de två största krematorierna (av totalt fem). Bara de här två ugnarna, på maximal beräknad kapacitet 24 timmar om dygnet från det att de byggdes i april 1943 tills dess de togs ur bruk i november 1944, skulle ha kunnat stå för kremeringen av över 1,7 miljoner lik.

Detta är enkel matematik baserad på nazisternas egna uppskattningar av ugnarnas kapacitet. Se detta Pressac, Auschwitz: Technique and Operation, 1989, s. 247.

Notera att nazisterna senare insåg att den teoretiska ugnskapaciteten inte stämde med praktiken och i slutet av 1942 minskade de sina uppskattningar från 1440 per Krema och dag till 800 (se Gutman et al., Anatomy of the Auschwitz Death Camp, 1994, s. 212). Om man använder den mer korrekta siffran så kunde knappt en miljon lik förbrännas på dessa 20 månader av dessa två Auschwitzkrematorier.

Det här överensstämmer med verkligheten, då det alltså fanns fler Kremas tillgängliga för att förbränna kroppar och eftersom vi vet att ungarna ofta överlastades av det enorma antalet lik, vilket tvingade nazisterna att bränna kropparna i gropar Se fråga 41. Totalt blev mellan 1,1 miljoner och 1,5 miljoner människor dödade i Auschwitz och deras kroppar kremerade.


[ Tillbaks | Index | Nästa ]

Home ·  Site Map ·  What's New? ·  Search Nizkor

© The Nizkor Project, 1991-2012

This site is intended for educational purposes to teach about the Holocaust and to combat hatred. Any statements or excerpts found on this site are for educational purposes only.

As part of these educational purposes, Nizkor may include on this website materials, such as excerpts from the writings of racists and antisemites. Far from approving these writings, Nizkor condemns them and provides them so that its readers can learn the nature and extent of hate and antisemitic discourse. Nizkor urges the readers of these pages to condemn racist and hate speech in all of its forms and manifestations.