The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

Varför hade koncentrationslägren krematorieugnar?


43. Varför hade koncentrationslägren krematorieugnar?

IHR skriver:

För att på ett effektivt och hygieniskt sätt bli av med liken som skapades av tyfusepidemierna.

Nizkor svarar:

...och av massgasningarna. Se svaret till fråga 45.

En fråga man skulle kunna ställa till IHR är varför nazisterna behövde så många eldare, vilket det här SS dokumentet klart visar, om bara några hundra tusen judar dog?( Se fråga 36)

 

stoker-number.jpg

Den 7 oktober 1944 var antalet Sonderkommandomedlemmar (I de officiella SS dokumenten kallade "heizer"=eldare)


Krema II: dagskiftet 84, nattskiftet 85.
Krema III: dagskiftet 84, nattskiftet 85.
Krema IV: dagskiftet 84, nattskiftet 85.
Krema V: dagskiftet 72, nattskiftet 84.

Totalt blir det 663 eldare.

APMO, D-AuII-3a/1, Inventory No. 29723. Se Czech, "Auschwitz Chronicle 1939-1945". s. 724. Se också utställda dokument i utställningen "Jewish Martyrdom" i huvudlägret i Auschwitz, som listar 661 eldare den 3 oktober 1944.


[ Tillbaks | Index | Nästa ]

Home ·  Site Map ·  What's New? ·  Search Nizkor

© The Nizkor Project, 1991-2012

This site is intended for educational purposes to teach about the Holocaust and to combat hatred. Any statements or excerpts found on this site are for educational purposes only.

As part of these educational purposes, Nizkor may include on this website materials, such as excerpts from the writings of racists and antisemites. Far from approving these writings, Nizkor condemns them and provides them so that its readers can learn the nature and extent of hate and antisemitic discourse. Nizkor urges the readers of these pages to condemn racist and hate speech in all of its forms and manifestations.