The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

Kan kroppar brännas i gropar?


41. Kan kroppar brännas i gropar?

IHR skriver (I originalversionen):

Nej, det är omöjligt att totalt förbränna kroppar på det här sättet, eftersom elden inte blir tillräckligt varm i öppna gropar.

IHR skriver (I reviderad version):

Nej. Det är omöjligt att totalt förbränna kroppar på det här sättet, på grund av avsaknaden av syre.

Nizkor svarar:

Hur ska det vara nu då? Värme eller syre?

Oavsett vad Förintelseförnekarna helst skulle vilja, så är det så enkelt att sådan kremering skedde; det finns ett berömt foto av gropkremeringen som smugglades ut ur Auschwitz-Birkenau.

Något som stärker argumenten för att det går att bränna kroppar i öppna gropar är en rapport citerad i Hugo Erichsen's 1887 bok Cremation of the Dead som dokumenterar kremeringen av över 200 kroppar på mindre än en timme. Kropparna var inte "totalt förbrända" - en fras som bara fungerar som en fågelskrämma i förhållande till brännandet av kroppar under Förintelsen.

Rapporten från de arkeologiska undersökningarna i Belzec omfattar fruktansvärda fynd, bland dem lager av svartnat mänskligt fett som hittades i några av de 33 massgravar som upptäcktes under undersökningarna:

"Borrkärnan blottlade ruttnande människodelar, bland annat bitar av skallben med skinn och hårtestar fortfarande kvar, oidentifierbara klumpar av grå, fet människovävnad. Botten av graven var full med illaluktande svart (e.g bränt) människofett som såg ut som svart tvål."


[ Tillbaks | Index | Nästa ]

Home ·  Site Map ·  What's New? ·  Search Nizkor

© The Nizkor Project, 1991-2012

This site is intended for educational purposes to teach about the Holocaust and to combat hatred. Any statements or excerpts found on this site are for educational purposes only.

As part of these educational purposes, Nizkor may include on this website materials, such as excerpts from the writings of racists and antisemites. Far from approving these writings, Nizkor condemns them and provides them so that its readers can learn the nature and extent of hate and antisemitic discourse. Nizkor urges the readers of these pages to condemn racist and hate speech in all of its forms and manifestations.