The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

Vad är tyfus?


38. Vad är tyfus?

IHR skriver:

Sjukdomen uppstår alltid när många människor trängs ihop under längre tid utan att bada. Den sprids via löss som sätter sig i hår och kläder. I armén och flottan har man av tradition krävt att soldaterna klipper sig kort på grund av risken för tyfus. Ironiskt nog hade fler judar antagligen överlevt livet i koncentrationslägren om tyskarna hade använt mer Zyklon-B än vad de gjorde.

Nizkor svarar:

Ett typiskt exempel på "revisionistisk" humor.


[ Tillbaks | Index | Nästa ]

Home ·  Site Map ·  What's New? ·  Search Nizkor

© The Nizkor Project, 1991-2012

This site is intended for educational purposes to teach about the Holocaust and to combat hatred. Any statements or excerpts found on this site are for educational purposes only.

As part of these educational purposes, Nizkor may include on this website materials, such as excerpts from the writings of racists and antisemites. Far from approving these writings, Nizkor condemns them and provides them so that its readers can learn the nature and extent of hate and antisemitic discourse. Nizkor urges the readers of these pages to condemn racist and hate speech in all of its forms and manifestations.