The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

Om de judar som skulle avrättas visste vilket öde som väntade, varför gick det i döden utan att göra motstånd?


35. Om de judar som skulle avrättas visste vilket öde som väntade, varför gick det i döden utan att göra motstånd?

IHR skriver:

De gjorde inte motstånd eller protesterade eftersom de visste att ingen hade för avsikt att döda dem. De blev bara internerade och tvingade att arbeta.

Nizkor svarar:

Många visste inte. Men några gjorde det och de gjorde uppror. Det största upproret skedde i Warszawas ghetto, ett uppror som tyskarna slogs länge för att kväva; hela ghettot förstördes för att tvinga ut de judiska partisanerna. Det skedde också upplopp i Auschwitz-Birkenau, Treblinka och Sobibor (den sista dramatiserades i en film), men förutom i Treblinka som stängdes delvis på grund av ett uppror, så var de inte särskilt framgångsrika.

Förintelseförnekare hånar ofta överlevare genom att citera några som säger att förintelseprocessen var en väl bevarad hemlighet och andra som säger att många kände till den. Det finns ingen motsägelse i detta naturligtvis. Vid olika tider på olika platser visste olika människor olika saker.

Att hävda att om en jude visste en sak så måste alla andra judar automatiskt veta det också, är bara en variant av den gamla antisemitiska propagandan som säger att judarna driver en världsomspännande konspiration.

Meningen  "De blev bara internerade och tvingade att arbeta" - som är borttagen i den reviderade versionen - är skrämmande lik citatet från Hitler: "Judarna ska vara tacksamma för att det enda jag vill ha av dem är lite hårt arbete".


[ Tillbaks | Index | Nästa ]

Home ·  Site Map ·  What's New? ·  Search Nizkor

© The Nizkor Project, 1991-2012

This site is intended for educational purposes to teach about the Holocaust and to combat hatred. Any statements or excerpts found on this site are for educational purposes only.

As part of these educational purposes, Nizkor may include on this website materials, such as excerpts from the writings of racists and antisemites. Far from approving these writings, Nizkor condemns them and provides them so that its readers can learn the nature and extent of hate and antisemitic discourse. Nizkor urges the readers of these pages to condemn racist and hate speech in all of its forms and manifestations.