The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

Hur kunde ett sånt massprogram hållas hemligt från judarna som skulle förintas?


34. Hur kunde ett sånt massprogram hållas hemligt från judarna som skulle förintas?

IHR skriver (I originalversionen):

Det kunde inte hållas hemligt. Sanningen är att det inte skedde någon massgasning någonstans. Förintelseryktena kom direkt från judiska källor.

IHR skriver (I reviderad version):

Det kunde inte hållas hemligt. Sanningen är att det inte skedde några massgasningar. Förintelseberättelserna framställdes som krigshetspropaganda.

Nizkor svarar:

Nazisterna la ner enorm möda på att försöka hålla förintelseprocessen hemlig men trots det läckte hemligheten ändå ut. Ett exempel är vittnesmålet från Dr. Hans Münch, som sa att avslöjande av gasningarna och förintelseprocessen:

...skulle ha varit ett fullständigt meningslöst projekt som ganska omedelbart hade gjort att jag och min familj hade dödats, eftersom Gestapo var så välorganiserade och eftersom hot mot medlemmar i SS som kunde avslöja hemlighetsmakeriet som omgav Auschwitzavrättningarna var så tydligt uttalade att alla undvek att berätta ens för sina närmaste vänner, eftersom erfarenhet lärde oss att alla som pratade om den avslöjades snabbt, eftersom Gestapo undersökte varje rykte om Auschwitz väldigt noggrant.

Se också den tyska domen mot  SS-Untersturmführer Max Taubner från 1943, som förutom att slå fast att förintelseförsöken existerade också slog fast att den åtalade skulle straffas för att ha tagit foton av dem:

Genom att ta fotografier av händelserna eller genom att ha låtit ta fotografier, genom att ha låtit dessa framkallas i fotoaffärer och visat dem för sin fru och vänner, är den åtalade skyldig till olydnad. Sådana bilder skulle utgöra ett allvarligt säkerhetshot för Riket om de hamnade i fel händer...

Polacker som bodde nära lägren visste att massutrotningen skedde, eftersom de såg hundratusentals judar anlända med tåg till läger som inte rymde ens en tiondel av dem och eftersom mängden mat som levererades till lägren var mycket mindre än vad som skulle ha krävts för att hålla alla dessa vid liv. De såg tåg fyllda med offrens kläder och andra tillhörigheter lämna lägren och de kände lukten av brinnande kött. De visste vad som hände och de rapporterade det till omvärlden.

Till slut, lägg märke till att de utelämnar meningen "direkt från judiska källor". I revisionismens ungdom var revisionisterna inte rädda för att offentligt lufta sina fördomar. Nuförtiden när de försöker nå en större allmänhet är de mer försiktiga.


[ Tillbaks | Index | Nästa ]

Home ·  Site Map ·  What's New? ·  Search Nizkor

© The Nizkor Project, 1991-2012

This site is intended for educational purposes to teach about the Holocaust and to combat hatred. Any statements or excerpts found on this site are for educational purposes only.

As part of these educational purposes, Nizkor may include on this website materials, such as excerpts from the writings of racists and antisemites. Far from approving these writings, Nizkor condemns them and provides them so that its readers can learn the nature and extent of hate and antisemitic discourse. Nizkor urges the readers of these pages to condemn racist and hate speech in all of its forms and manifestations.