The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

    Hur påstås det att det gick till när nazisterna utrotade judarna?


33. Hur påstås det att det gick till när nazisterna utrotade judarna?

IHR skriver:

Berättelserna varierar från att hävda att det skedde genom att man släppte ner gasbehållare i överfyllda rum från ett hål i taket, till rörledningar genom duschmunstycken, till "ångkammare" till "elavrättningsmaskiner". "Miljoner" judar ska ha dödads på dessa sätt.

Nizkor svarar:

Metoderna varierade mellan lägren. Olika sätt att döda - ibland bara med små skillnader - användes i olika läger och ibland också på olika ställen i samma läger. I Auschwitz, i Krema I till och med III, släpptes Zyklon-B ner genom hål i taket. Hålen syns på flygfoton som togs av den allierade flygspaningen. I Aktion Reinhard - lägren användes avgaser som pumpades från kraftiga motorer in i byggnader. Ofta användes motorer tagna från beslagtagna ryska tanks.

Det fanns faktiskt duschmunstycken i flera av gaskamrarna; vittnesmål och dokument från nazitiden finns - till exempel  inventeringslistor - som bekräftar detta. (Här är ett fotografi av dokumentet, eller Pressac, Auschwitz: Technique and Operation, 1989, s. 231, 438.). Men allmänt så anses dessa duschmunstycken bara utgöra dekor, de var inte anslutna till något och de användes inte för att sprida giftgas. Syftet var att lugna offren så att panik inte uppstod i de överfulla kamrarna genom att ge intrycket att allt var normalt. Detta vittnade också nazisterna om efter kriget.

Uppskattningsvis gasades tre miljoner judar ihjäl under en period på tre år i de sex största dödslägren. Resten dödades i flera massavrättningar, den största delen i de ockuperade östra områdena. I flera mindre läger och ghetton dödades folk genom svält, slavarbete och annan omänsklig behandling.

Vad gäller "ångkammare" och "elavrättningsmaskiner" -- så fanns det vittnesmål givna av förvirrade ögonvittnen, i några fall av polacker som spionerat på lägren utifrån. Till exempel så kan någon som har sett avrättningsprocessen i Aktion Reinhard-lägren trott att de tjocka avgaserna från gaskamrarna var ånga. Av de vittnesmål från nazisterna själva och från alla som såg hela avrättningsprocessen från nära håll så finns det ingen som hävdar dessa falska berättelser.

Det finns inga bevis eller vittnesmål som stödjer dessa berättelser och de togs därför heller inte upp som bevis i krigsrättegångarna. Med andra ord, dessa påhittade berättelser är inga bevis för att nazisterna blev oskyldigt anklagade - snarare att bevisföringen i krigsrättegångarna var rättvis och att systemet fungerade.


[ Tillbaks | Index | Nästa ]

Home ·  Site Map ·  What's New? ·  Search Nizkor

© The Nizkor Project, 1991-2012

This site is intended for educational purposes to teach about the Holocaust and to combat hatred. Any statements or excerpts found on this site are for educational purposes only.

As part of these educational purposes, Nizkor may include on this website materials, such as excerpts from the writings of racists and antisemites. Far from approving these writings, Nizkor condemns them and provides them so that its readers can learn the nature and extent of hate and antisemitic discourse. Nizkor urges the readers of these pages to condemn racist and hate speech in all of its forms and manifestations.