The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

 I sin bekännelse sa Höss att hans soldater rökte cigaretter när de drog ut de döda judarna ur gaskamrarna, tio minuter efter att de gasats. Är inte Zyklon-B explosivt?


32. I sin bekännelse sa Höss att hans soldater rökte cigaretter när de drog ut de döda judarna ur gaskamrarna, tio minuter efter att de gasats. Är inte Zyklon-B explosivt?

IHR skriver:

Mycket. Höss bekännelse är uppenbarligen falsk.

Nizkor svarar:

Det här är absolut nonsens.

Det krävs minst 56000 miljontedelar av gasen för att orsaka en explosion. En högre koncentration än 300 miljontedelar dödar en människa inom några få minuter. Läs till exempel "The Merck Index" och "CRC Handbook of Chemistry and Physics". Eller läs vilken kemibok som helst. Inte ens om de eldade en öppen brasa i gaskammaren under avrättningen hade det varit någon risk för explosion.

Detta står till och med uttryckligen i nazisternas egen produktbeskrivning för Zyklon-B, Nürnbergdokument NI-9912:

Risk för explosion: 75 gram HCN per 1 kubikmeter luft. Normal användning ungefär 8-10 gram per kubikmeter, därför finns ingen risk för explosion.

(Förresten, 8-10 gram per kubikmeter avser koncentrationen för att utrota löss och andra insekter, inte människor. Däggdjur dör av en mycket lägre koncentration och mycket kortare exponeringstid).

Det finns en avskrift av dokument NI-9912 tillgänglig på Bradley Smiths webbsajt, där citatet ovan faktiskt finns med. Så "revisionisterna" vet uppenbarligen om det. De väljer bara att ignorera det. Smith kallar dokumentet "besvärande" - så är det, men för vem?

I vilket fall som helst skulle gasen ha varit explosiv tio minuter efter att ventileringen påbörjats, när tillräckligt av den hade sugits ut för att göra rummet ofarligt? Knappast. Om Sonderkommandosoldaterna rökte cigaretter så hade de uppenbarligen inte gasmasker på sig så de skulle varit döda om inte koncentrationen hade varit mycket lägre än 100 miljontedelar!

Varför besvärar sig IHR med att ens försöka hävda att det fanns risk för explosion? Hade koncentrationen av HCN varit tillräckligt stor för att kunna orsaka en explosion så hade en eventuell rökare ändå sedan länge varit död av förgiftning!

Att IHR har ignorerat grundläggande forskning, missat nazisternas eget avfärdande och kastat allt vanligt förnuft över bord säger en hel del om nivån på deras forskningsinsats.

Och nu, en kort utvikning...

Det här tycks säga något om deras ärlighet också. Trots att de ignorerar NI-9912 här där det är besvärligt, så använder de faktiskt det i andra IHR skrifter! På Greg Ravens webb sajt ligger så kallade Lueftl rapporten, där siffror från det här dokumentet används utan källhänvisning:

Zyklon B kräver så mycket som 32 timmar eller så lite som sex timmar för att dunsta, beroende på om den omgivande luften varierar mellan fem och 30 grader Celsius.

Så de använder dokument NI-9912 när det passar dem och ignorerar det när det inte gör så. Det sammanfattar rätt bra Förintelse-"revisionism".

När vi ändå är inne på ämnen så kan vi lika gärna ta upp det:  det här citatet även om det är sant i sig, utgör ren akademisk oärlighet. NI-9912 nämner visserligen siffrorna 6 till 32 timmar beroende på temperatur. Men, dessa siffror avser hur lång tid det tar för insekter att dö, och de har ingenting att göra med Zyklon-Bs dunstningstid. Här är originaltexten direkt ur det beslagtagna dokumentet:

Tid för att börja verka: 16 timmar om det inte råder speciella omständigheter, som till exempel en tät byggnad, vilken kräver mindre tid. Om det råder varmt väder så går det att minska den här tiden till ett minimum på sex timmar. Perioden måste ökas till minst 32 timmar om temperaturen är under fem grader Celsius.

Styrkan och tiden ovan skall tillämpas för användning mot: löss, loppor, insekter, etc., med ägg, larver och puppor.

Även ovanstående finns tillgänglig på Bradley Smiths webbsajt och kallas "obekväm" - återigen obekväm för vem?

 


[ Tillbaks | Index | Nästa ]

Home ·  Site Map ·  What's New? ·  Search Nizkor

© The Nizkor Project, 1991-2012

This site is intended for educational purposes to teach about the Holocaust and to combat hatred. Any statements or excerpts found on this site are for educational purposes only.

As part of these educational purposes, Nizkor may include on this website materials, such as excerpts from the writings of racists and antisemites. Far from approving these writings, Nizkor condemns them and provides them so that its readers can learn the nature and extent of hate and antisemitic discourse. Nizkor urges the readers of these pages to condemn racist and hate speech in all of its forms and manifestations.