The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

Hur lång tid tar det att helt ventilera ett område som gasats med Zyklon-B?


30. Hur lång tid tar det att helt ventilera ett område som gasats med Zyklon-B?

IHR skriver:

Normalt ungefär 20 timmar. Hela proceduren är extremt komplicerad och teknisk. Gasmasker måste användas och endast välutbildade tekniker arbetar.

Nizkor svarar:

Nej så är det inte. Siffran "20 timmar" är irrelevant av en mängd olika skäl.

För det första så avser siffran vanliga, oventilerade, kontors- eller bostadsbyggnader. Man bör inte återvända till en vanlig byggnad under denna tid, eftersom det saknas adekvat ventilation. Vidare så bidrar mängden av lösa föremål, såsom möbler, mattor, gardiner och så vidare till att förlänga tiden som det tar att återställa luftmiljön efter en gasning. De nazistiska gaskamrarna var tomma rum bestående av nakna betongväggar med riktig ventilation, något som gjorde att till och med en så kort period som fem minuter räckte för att byta ut all giftig luft mot frisk. (Se Gutman Anatomy of the Auschwitz Death Camp, 1994, s. 232). Några av gaskamrarna hade inte riktiga ventilationssystem; i dessa användes gasmask av dem som släpade ut kropparna.    

Dessutom har man i civil gasning en stor säkerhetsmarginal. Dessa marginaler används inte under krigstid och särskilt inte när målet är att döda tusentals människor på så kort tid som möjligt. Tyskarna hade massor av erfarenhet av gas i allmänhet och Zyklon i synnerhet eftersom det användes så ofta till avlusning.

Kanske blir Förintelseförnekarnas nästa drag att hävda att tyskarna aldrig kunde ha skjutit ner några allierade plan, eftersom det är omöjligt att avfyra maskingeväret på ett bombplan, samtidigt som man är ordentligt fastspänd med säkerhetsbälte enligt FAAs regler.

Dessutom använde SS Sonderkommando, fångar som utnyttjades som tvångsarbetskraft, för att släpa ut liken ur gaskamrarna och sedan kremera dem. Det är självklart att nazisterna inte kände någon jättepress på sig att försäkra sig om att ingen ur Sonderkommandot skadades av kvarvarande gasrester. Dessa var dödsdömda ändå -- det första varje nytt Sonderkommando gjorde var att bränna kropparna efter sina föregångare.

Om uttalandet om "20 timmars ventilation" ovan var sant, skulle det betyda att liken efter folk som avrättats med cyanidgas i de amerikanska gaskamrarna skulle vara tvungna att sitta kvar fastspända i stolen 20 timmar efter sin avrättning.

Se också fråga 31 och tillämpliga delar av Auschwitz FAQ.

Rekommenderad läsning: Anatomy of the Auschwitz Death Camp


[ Tillbaks | Index | Nästa ]

Home ·  Site Map ·  What's New? ·  Search Nizkor

© The Nizkor Project, 1991-2012

This site is intended for educational purposes to teach about the Holocaust and to combat hatred. Any statements or excerpts found on this site are for educational purposes only.

As part of these educational purposes, Nizkor may include on this website materials, such as excerpts from the writings of racists and antisemites. Far from approving these writings, Nizkor condemns them and provides them so that its readers can learn the nature and extent of hate and antisemitic discourse. Nizkor urges the readers of these pages to condemn racist and hate speech in all of its forms and manifestations.