The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

Varför använde de inte en gas bättre lämpad för massavrättningar??


29. Varför använde de inte en gas bättre lämpad för massavrättningar?

IHR skriver:

Om nazisterna verkligen hade haft för avsikt att förinta folk med gas så fanns det mycket mer effektiva gaser tillgängliga. Zyklon-B är oerhört ineffektiv förutom när den används som bärare av gasen vid rökbehandling.

Nizkor svarar:    

Lögn. Zyklon-B användes delvis eftersom det dödar människor extremt bra. Sant är att det finns andra gaser som är jämförelsevis lika bra. Zyklon-B hade dock två unika fördelar:   

  • Det var enkelt att förpacka, lagra och transportera - det gick att beställas från ett vanliga kemiska företag och det levererades i förseglade burkar.
  • Det var enkelt att få tillgång till eftersom det var ett vanligt avlusningsmedel. Faktum är att mer än 90% av det Zyklon-B som användes i Auschwitz användes till avlusning. Se eg. Gutman, Anatomy of the Auschwitz Death Camp, 1994, s. 215.

Som vi noterade i svaret till fråga 28 så är det extremt effektiv när det gäller massmord. HCN, alltså gasen som sprids med Zyklon-B, används nuförtiden för att avrätta dödsdömda människor i USA.

I rättvisans namn bör det poängteras att dagens avrättningsgaskammare skapar HCN genom en kemisk reaktion, inte genom att helt enkelt låta den dunsta som skedde med Zyklon-B. Men metoden som nazisterna använde fungerade tillräckligt bra.

Och något som nazisterna märkte rätt fort var att flaskhalsen i förintelseprocessen var förbrännandet av kropparna, inte själva gasningen. Tusen personer kunde dödads på några få minuter, eller på en eller två timmar, om man räknar hela operationen från dess offren anlände till lägret tills dess den sista ventileringen skedde av gaskammaren.

Men det krävdes mycket längre tid för att förbränna kropparna av dessa tusentals människor. Stora, dyra, brännugnar köptes in och många riksmark användes för att underhålla dem. Trots det tog förbränningen av kroppar ändå minst tio gånger längre tid än vad själva dödandet tog. Nazisterna minskade till och med storleken på gaskamrarna när de insåg att flaskhalsen alltid var ugnskapaciteten -- se Gutman et al., Anatomy of the Auschwitz Death Camp, 1994, s. 224.)

Så att det skulle vara problem med gasningsprocessen eller gasens effektivitet är bara villospår. Läs också de tillämpliga sektionerna av Auschwitz FAQ.

I vilket fall, om det nu finns så många andra gaser som är "oerhört mer effektiva" varför nämner inte IHR några? Greg Raven ombads göra precis detta på Usenet 1994-95, men efter flera försök att få honom att svara lyckades han bara få ur sig:

Koloxid skulle fungera snabbare än Zyklon-B, till exempel, och det skulle också flera nervgaser.

Som vi redan förklarat så är det inte hur snabbt den dödande substansen dödar som är flaskhalsen i avrättandet, så när man hävdar att en gas är "snabbare" så missar man själva poängen. Bortsett från det så fungerar inte koloxid "snabbare" än HCN, som är en av de snabbast verkande gifterna som finns. Se en uppsats skriven om detta för en mer detaljerad beskrivning.

Faktum är att nazisterna faktiskt försökte använda koloxid i Aktion Reinhard lägret Treblinka och också i Maidanek där rörledningar och CO förpackat i flaskor hittades. Men som Höss förklarade i sina memoarer så fann han dessa metoder ineffektiva och bestämde sig för att byta till Zyklon-B istället.

"Nervgaser" är för ospecificerat för att kunna bemötas.

Den enda gång hittills som en specifik gas nämnts är vid en rätt skrattretande demonstration av okunnighet. I den så kallade "Lüftl rapporten" skriver Walter Lüftl:

Alla som känner till faran med att hantera cyanvätegas (som är explosiv och extremt giftig) måste undra varför SS bödlar inte använde koldioxidgas -- som är lättare att hantera och helt ofarlig för bödeln -- för att döda de fångar som påstås ha blivit förgiftade av Zyklon.

Vilken fysiklärobok som helst bekräftar att när syrebrist inträffar så kommer hjärnans funktioner störas efter fem sekunder, varpå medvetslöshet följer efter 15 sekunder och hjärndöd efter fem minuter. Det är så djur avlivas smärtfritt och säkert. Det fungerar också med människor

Det här är rena dumheterna. Koldioxid kväver helt enkelt sina offer, dränker dem i syrefri luft. Medvetslöshet skulle ta mycket längre tid än 15 sekunder. Döden skulle inte vara smärtfri, det skulle vara ungefär lika smärtsamt som att strypas eller drunkna. Och koldioxid måste transporteras komprimerat i flaskor, eftersom "torr is" inte kan omvandlas snabbt nog för att döda någon

Hur många flaskor med koldioxid skulle det ta för att helt ersätta den normala syresatta luften i en gaskammare? Hur mycket skulle det kosta att transportera och återfylla dessa flaskor? Vore det inte enklare att använda en mindre mängd av ett gift som bara måste fylla några få hundradelar av en miljon för att vara dödande, istället för att vara tvungen att nå en koncentration tillräckligt stor för att helt ersätta syret i luften?

Faktum är att Friedrich Berg, avfärdar koldioxid i en annan artikel som IHR publicerat, som finns tillgänglig CODOHs webbsajt:

Koldioxid är faktiskt inte giftigare än vanligt vatten. De flesta toxikologiska handböcker nämner det inte ens. Och när det nämns klassificeras det oftast som ett "icke-giftigt enkelt kvävande medel"

Så här finns ännu en självmotsägelse.

"Lüftl rapporten" finns tillgänglig online hos Nizkor  i en textfil eller som en webbsidaGreg Ravens webbsajt. Sök på ordet "physiology".


[ Tillbaks | Index | Nästa ]

Home ·  Site Map ·  What's New? ·  Search Nizkor

© The Nizkor Project, 1991-2012

This site is intended for educational purposes to teach about the Holocaust and to combat hatred. Any statements or excerpts found on this site are for educational purposes only.

As part of these educational purposes, Nizkor may include on this website materials, such as excerpts from the writings of racists and antisemites. Far from approving these writings, Nizkor condemns them and provides them so that its readers can learn the nature and extent of hate and antisemitic discourse. Nizkor urges the readers of these pages to condemn racist and hate speech in all of its forms and manifestations.