The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

För vilket ändamål tillverkades, och tillverkas, denna gas?


28. För vilket ändamål tillverkades, och tillverkas, denna gas?

IHR skriver:

För utrotandet av den tyfusbärande lusen. Det används för att rökbehandla kläder och bostäder. Det finns tillgängligt idag.

Nizkor svarar:

Så är det. Men det användes också för att döda folk i stor skala. HCN (hydrocyanic acid- cyanväte, gasen som Zyklon-B användes för att sprida), har en "sideffekt" som SS fann mycket användbar: det är bra på att döda människor.

I själva verket är det så att människor och andra däggdjur dör mycket snabbare än löss och insekter av samma koncentration. Koncentrationen som används för avlusning, 8-10 gram per kubikmeter, dödar människor oerhört snabbt, medan det tar upp till 32 timmar för att döda löss och klädmal. Även med en lägre koncentration än denna så inträder döden fort.

Det är faktiskt så att HCN används för att döda folk i gaskamrarna i nutid också. I USA.

Det finns ett dokument som i ganska tekniska ordalag beskriver hur cyanid fungerar.


[ Tillbaks | Index | Nästa ]

Home ·  Site Map ·  What's New? ·  Search Nizkor

© The Nizkor Project, 1991-2012

This site is intended for educational purposes to teach about the Holocaust and to combat hatred. Any statements or excerpts found on this site are for educational purposes only.

As part of these educational purposes, Nizkor may include on this website materials, such as excerpts from the writings of racists and antisemites. Far from approving these writings, Nizkor condemns them and provides them so that its readers can learn the nature and extent of hate and antisemitic discourse. Nizkor urges the readers of these pages to condemn racist and hate speech in all of its forms and manifestations.