The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

Vilken sorts gas använde nazisterna i koncentrationslägren?


27 Vilken sorts gas använde nazisterna i koncentrationslägren?

IHR skriver (I original version):

Zyklon-B, en sorts cyanvätegas.

Nizkor svarar:

Fantastiskt nog innehåller till och med detta enkla svar inte mindre än två fel.

För det första är Zyklon-B bärare av gasen, det är inte själva gasen. Zyklon-B är det varumärkesskyddade namnet på ett ämne, för det mesta träflis eller kiselalghaltig jord, som har impregnerats med både den flytande formen av cyanväte och med ett retmedel.

För det andra så är gasen i fråga cyanväte (ibland kallad blåsyra) "En sorts cyanvätegas" är nonsens - det finns nämligen bara en enda gas som är består av cyanväte och det är cyanvätegas.

 

IHR skriver (I reviderad version):

Cyanvätegas från "Zyklon-B," ett insektsmedel som användes i stor omfattning i hela Europa.

Nizkor svarar:

Det reviderade svaret är korrekt.


[ Tillbaks | Index | Nästa ]

Home ·  Site Map ·  What's New? ·  Search Nizkor

© The Nizkor Project, 1991-2012

This site is intended for educational purposes to teach about the Holocaust and to combat hatred. Any statements or excerpts found on this site are for educational purposes only.

As part of these educational purposes, Nizkor may include on this website materials, such as excerpts from the writings of racists and antisemites. Far from approving these writings, Nizkor condemns them and provides them so that its readers can learn the nature and extent of hate and antisemitic discourse. Nizkor urges the readers of these pages to condemn racist and hate speech in all of its forms and manifestations.