The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

Vad tjänar många kristna präster på den?


23. Vad tjänar många kristna präster på den?

IHR skriver:

Den överensstämmer med idén från Gamla Testamentet, där det står att judarna är det förföljda "Utvalda Folket". Den ser också till att hålla det Israelkontrollerade "Heliga Landet" tillgängligt för prästerskapet

Nizkor svarar:

Kanske kan en präst kommentera detta. (Vi känner inte till något enda fall där en kristen präst har stått i sin predikostol och deklarerat "Tack gode gud för Förintelsen! För utan den hade vi inte kunnat fortsätta resa till det Heliga Landet..." men kanske IHR kan förse oss med ett citat...)


[ Tillbaks | Index | Nästa ]

Home ·  Site Map ·  What's New? ·  Search Nizkor

© The Nizkor Project, 1991-2012

This site is intended for educational purposes to teach about the Holocaust and to combat hatred. Any statements or excerpts found on this site are for educational purposes only.

As part of these educational purposes, Nizkor may include on this website materials, such as excerpts from the writings of racists and antisemites. Far from approving these writings, Nizkor condemns them and provides them so that its readers can learn the nature and extent of hate and antisemitic discourse. Nizkor urges the readers of these pages to condemn racist and hate speech in all of its forms and manifestations.