The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

Vad tjänar Israel på den?


22. Vad tjänar Israel på den?

IHR skriver:

Det berättigar de miljarder dollar i "krigsskadestånd" som staten Israel har fått  från Västtyskland (Östtyskland har vägrat att betala). Den används av den sionistiska/israeliska lobbyn för att kontrollera den amerikanska utrikespolitiken mot Israel och för att tvinga amerikanska skattebetalare att bidra med de pengar som Israel kräver. Och insatsen höjs varje år.

Samisdat versionen lyder:

Det berättigar de över 65 miljarder dollar i "krigsskadestånd" som staten Israel har fått från Tyskland. Den används av den sionistiska/israeliska lobbyn för att kontrollera den amerikanska utrikespolitiken mot Israel och för att tvinga amerikanska skattebetalare att bidra med  de pengar som Israel kräver. Insatsen höjs för varje år.

Nizkor svarar:

Inga krigsskadestånd betalas för personer som dödats av nazisterna. Skadestånden betalas bara till överlevande för förlorad egendom och lidande. Om krigsskadestånd hade varit den främsta orsaken hade det naturligtvis legat i de överlevandes intresse att minimera, inte maximera, dödstalen.

Utan att ge oss in i en debatt om modern politik, skulle vi kort vilja peka på att det finns uppenbara skäl till varför det ligger i USA:s intresse att stödja Israel. Om IHR förnekar detta och tror att bara en tragedi som Förintelsen kan förklara mängden på den hjälp som skickas till Israel, kanske de samtidigt skulle kunna vara så vänliga och förklara varför Egypten tar emot mer. (se fråga 21)


[ Tillbaks | Index | Nästa ]

Home ·  Site Map ·  What's New? ·  Search Nizkor

© The Nizkor Project, 1991-2012

This site is intended for educational purposes to teach about the Holocaust and to combat hatred. Any statements or excerpts found on this site are for educational purposes only.

As part of these educational purposes, Nizkor may include on this website materials, such as excerpts from the writings of racists and antisemites. Far from approving these writings, Nizkor condemns them and provides them so that its readers can learn the nature and extent of hate and antisemitic discourse. Nizkor urges the readers of these pages to condemn racist and hate speech in all of its forms and manifestations.