The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

Vad tjänar judarna på "Förintelse"-sagan idag?


21. Vad tjänar judarna på "Förintelse"-sagan idag?

IHR :

Den gör dem som grupp immuna mot all kritik. Det skapar en "gemenskap" som gör det möjligt för deras ledare att styra dem. Den används av dem i kampanjer för att samla in pengar och för att rättfärdiga hjälp till Israel, totalt ungefär $10 miljarder per år.

Samisdat versionen lägger till:

Berättelsen med stort "H" kom till för att dra skam över ickejudarna: "Stackars judar! Så de lider!"

Nizkor svarar:

Det här argumentet gränsar till sinnessjuka. USA var en av de främsta krafterna bakom avslöjandet av Förintelsen. Hittade USA på Förintelsen för att de sedan skulle kunna ge Israel pengar?

Hur är det med forna Sovjetunionen? Förintelseförnekare hävdar att största delen av de förment förfalskade Förintelsebevisen förfalskades där. En av deras mest populära böcker är Porters The Holocaust: Made in Russia. Trots det var Sovjetunionen traditionellt Israels fiende, som stödde och beväpnade dess fiender.

Och vem säger att minnet av Förintelsen är skälet bakom USA:s pengastöd till Israel? Det fanns -- och finns fortfarande -- viktiga strategiska skäl för USA att stödja Israel och ge ännu större stöd till Egypten.

Till slut, var kommer siffran $10 miljarder dollar per år från? Det är en grov överdrift, vilken syns i följande tabell:

 

År Stöd till Israel Stöd till Egypten
I miljoner I miljoner
1988 $1.831 $3.480
1989 1.902 2.085
1990 4.377 4.977
1991 2.028 2.478
1992 4.746 2.539
1993 2.886 2.734
Totalt (sex år) $17.770 $18.293
Källa: Readers Digest Almanac and Yearbook (Egypten var den största mottagaren under perioden, med Israel som tvåa.)
Totalt stöd till Israel, 1945 till 1984, i miljoner
Bidrag$13.751
Lån$11.756
Ej återbetalda lån$9.360

Siffran $10 miljoner som alltså totalt saknar förankring i verkligheten, har i tysthet tagits bort från den reviderade "66 Q&A". Den förolämpande kommentaren om hur judarna kontrolleras av sina ledare har också strukits. Den ännu mer förolämpande sarkastiska kommentaren om hur judarna "lider så" kommer uppenbarligen från Ernst Zündel.


[ Tillbaks | Index | Nästa ]

Home ·  Site Map ·  What's New? ·  Search Nizkor

© The Nizkor Project, 1991-2012

This site is intended for educational purposes to teach about the Holocaust and to combat hatred. Any statements or excerpts found on this site are for educational purposes only.

As part of these educational purposes, Nizkor may include on this website materials, such as excerpts from the writings of racists and antisemites. Far from approving these writings, Nizkor condemns them and provides them so that its readers can learn the nature and extent of hate and antisemitic discourse. Nizkor urges the readers of these pages to condemn racist and hate speech in all of its forms and manifestations.