The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

Finns det några bevis för att de amerikanska, brittiska, franska och sovjetiska krigsmakterna regelmässigt torterade tyska fångar för att få ur dem bekännelser innan Nürnberg och andra rättegångar?


20. Finns det några bevis för att de amerikanska, brittiska, franska och sovjetiska krigsmakterna regelmässigt torterade tyska fångar för att få ur dem bekännelser innan Nürnberg och andra rättegångar?   

IHR skriver:

Ja. Tortyr användes omfattande för att få fram falska "bevis" till de ökända Nürnbergrättegångarna och i andra "krigsbrotts"-rättegångar efter kriget.

Nizkor svarar:

Utan tvekan fanns det fall av övergrepp. Några av de allierade soldaterna blev så chockade av vad de såg i lägren att de reagerade med våld, men det är ingen stor faktor om man ser till helheten. Det är långt ifrån regelmässigt torterande för att få fram bekännelser.

Precis som togs upp i svaret till fråga 1: vilken tortyr eller tvång kan hålla i under årtionden för att tvinga nazister att fortsätta att vittna om Förintelsens fasor under 60-talet, 70-talet och 80-talet? Vilken tortyr eller tvång användes mot nazisterna när de väntade på rättegång i tyska domstolar?

Testa följande experiment:

E-posta till Greg Ravenchef för IHR, på adress ihrgreg@kaiwan.com. Fråga honom:

  1. Huruvida han tycker att de enskilda fallen av misshandel av nazister räknas som bevis på en tortyrpolicy
  2. Vilka bevis han har för att "det var amerikansk, brittisk, fransk och sovjetisk policy att tortera tyska fångar för att få ur dem bekännelser."

  3. Om han tycker att de enskilda fallen av nazister som mördade judar, skulle räknas som bevis för en policy för förintelse.

  4. Om han tycker att Himmlers tal den 5 oktober 1943, antyder en nazistisk policy för att förinta judarna:

    "Det judiska folket håller på att förintas," säger varje medlem av partiet, "helt sant är det en del av våra planer, utrotandet av judarna, förintelse, vi gör det."

Skicka en Cc av ditt mail till webmaster@nizkor.org och be Mr. Raven att göra likaledes.


[ Tillbaks | Index | Nästa ]

Home ·  Site Map ·  What's New? ·  Search Nizkor

© The Nizkor Project, 1991-2012

This site is intended for educational purposes to teach about the Holocaust and to combat hatred. Any statements or excerpts found on this site are for educational purposes only.

As part of these educational purposes, Nizkor may include on this website materials, such as excerpts from the writings of racists and antisemites. Far from approving these writings, Nizkor condemns them and provides them so that its readers can learn the nature and extent of hate and antisemitic discourse. Nizkor urges the readers of these pages to condemn racist and hate speech in all of its forms and manifestations.