The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

Om de europeiska judarna inte utrotades av nazisterna, vad hände med dem då?


16. Om de europeiska judarna inte utrotades av nazisterna, vad hände med dem då?

IHR skriver:

Efter kriget fanns de europeiska judarna fortfarande i Europa, förutom möjligen för 300 000 som av olika skäl avlidit under kriget och förutom dem som hade emigrerat till Israel, USA, Argentina, Kanada och så vidare. De flesta judar som lämnat Europa gjorde det efter, inte under, kriget. Alla finns redovisade.

Nizkor svarar:

Det här är orimligt. Det skulle innebära att omkring 5 miljoner saknade judar emigrerade till dessa länder efter Andra världskriget. Det här stöds inte av verkligheten, inte ens lite grann. De flesta judar anlände till dessa länder innan Andra världskriget.  I Palestina till exempel, fanns det 370 000 judar innan 1936 och 590 000 1947. I Amerika  fanns det 5,54 miljoner judar 1939 och omkring 6 miljoner idag. Det saknas ungefär 6 miljoner europeiska judar och de finns inte redovisade -- förutom av de tyska lägren.

Intressant nog har den berömda "revisionisten" David Irving nyligen gjort ett överraskande medgivande i en radiointervju. Helt plötsligt säger han att han nu är övertygad om att så många som fyra miljoner judar har dött i koncentrationsläger under kriget.


[ Tillbaks | Index | Nästa ]

Home ·  Site Map ·  What's New? ·  Search Nizkor

© The Nizkor Project, 1991-2012

This site is intended for educational purposes to teach about the Holocaust and to combat hatred. Any statements or excerpts found on this site are for educational purposes only.

As part of these educational purposes, Nizkor may include on this website materials, such as excerpts from the writings of racists and antisemites. Far from approving these writings, Nizkor condemns them and provides them so that its readers can learn the nature and extent of hate and antisemitic discourse. Nizkor urges the readers of these pages to condemn racist and hate speech in all of its forms and manifestations.