The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

Skedde detta innan eller efter det att ryktena om "dödslägren" börjat spridas?


12. Skedde detta innan eller efter det att ryktena om "dödslägren" börjat spridas?

IHR skriver:

Nästan sex år INNAN Judéen förklarade krig mot Tyskland 1933.

Nizkor svarar:

Ekonomiskt "krig", som vi skriver i svaret till fråga 11.

Här finns en självmotsägelse: i svaret till fråga 10 hävdar Samisdat-versionen att "de påhittade historierna om dödsläger cirkulerade" 1933.

Här är ytterligare en självmotsägelse: i svaret på fråga 54 hävdar IHR att "Tyskarna hade en vänskaplig relation till de sionistiska ledarna." Krig är inte en vänskaplig relation.

Här är ytterligare några uttalanden och gärningar från nazistiska ledare, innan det riktiga kriget bröt ut 1939:

1919: Hitler skriver i ett brev:

... Allt som får ett folk att sträva efter högre mål, det kan vara religion, socialism eller demokrati, är för Juden bara ett sätt att tillfredställa sin girighet och sin törst efter makt...

Rationell antisemitism, däremot (till skillnad från emotionell antisemitism) leder till en systematisk och juridisk kamp mot, och utplåning av, de privilegier över andra utlänningar som bor bland oss som Juden åtnjuter. Icke desto mindre måste det slutgiltiga målet vara total borttagandet av alla Judar bland oss.

1922: Hitler förklarar sina planer för judarna under en intervju för en tidning 1922:

När jag väl har kommit till makten, kommer min absolut första uppgift bli att utplåna Judarna. Så fort som jag har makt att göra det, kommer jag låta bygga galgar i rader - vid Marienplatz i München till exempel - så många som trafiken tillåter.

Sedan kommer alla Judar hängas och de kommer att fortsätta hänga tills dess de börjar stinka, de kommer att hänga så länge som hygienen tillåter det. Så fort de knutits loss, kommer nästa grupp hängas upp och så vidare, tills den sista Juden i München  har utrotats. Andra städer kommer att följa efter, på samma sätt, tills dess hela Tyskland har blivit helt rensat från Judar.

1924: När han sitter i fängelse skriver Hitler Mein Kampf i vilken han ångrar att Tyskland inte gasade inflytelserika judar under Första världskriget.

1932: Hermann Göring ger en intervju för Nazistpartiets (som ännu ej tagit makten) räkning till en italiensk reporter, i vilken han säger att nazisterna måste försvara sig själva mot judarna, genom att förbjuda tyskar att gifta sig med judar, genom att förvisa östeuropeiska judar från Tyskland och genom att hindra infödda tyska judar att arbeta eller erhålla viktiga positioner som nazisterna bedömer kan göra det möjligt för judarna att utöva sitt "destruktiva antinationella eller internationella inflytande".

I samma tidning som nazisterna reproducerade den här intervjun skrev de att de skulle sätta synagogorna i brand, stänga in de judiska mördarbanden i ghetton och fängelser och hänga dem i träden (Stellung der NSDAP, 13 juli 1932 (NSDAP=Nazistpartiet)

Sommaren 1932: Nazistiska fraktioner i det Preussiska (Weimar) parlamentet kräver att man avskedar alla icke-tyska skådespelare och artister, ett förbud mot judisk ritualslakt av djur, och exproprieringen av alla egendomar som tillhör östeuropeiska judar boende i Tyskland.

31 juli 1932: Göbels skriver en artikel i tidningen Der Angriff, där han argumenterar för en pogrom mot judarna.

30 januari 1933: Adolf Hitler utses till tysk rikskansler.

Mars 1933: Motståndare till nazisterna arresteras och fängslas i de första koncentrationslägren.

13 mars 1933: Hitler upprättar Propaganda- och Informationsministeriet under Göbels.

23 mars 1933: Hitler instiftar "Lagen för borttagandet av Folkets och Rikets nöd", vilken ger Hitler makten att avskaffa alla regionala parlament i Tyskland

31 mars 1933: Hans Kerrl, kommissionär för det preussiska justitiedepartementet och Hans Frank, kommissionär för  det bayerska justitiedepartementet, tillkännager att alla judiska domare och åklagare ska ta upphöra sitt arbete och att alla judiska advokater och notarier förbjuds att arbeta [i dessa provinser; samma diktat sprider sig snabbt till de andra provinserna].

De 66 "Q&A":na och nästan all annan förnekarpropaganda försöker förenkla saker och ting. De tar enstaka underliga fakta och lyfter dem ur sitt sammanhang och hoppas att få läsaren att tro att den inte behöver veta något mer. Men när man för tillbaks dessa enstaka fakta i sitt ursprungliga sammanhang visar de sig ofta inte vara underligare än något annat som skedde under den aktuella tidsepoken.

De här är bara de allmänt kända antijudiska handlingar och uttalanden som gjordes innan den judiska bojkotten 1933. Både ord och handlingar blev öppnare och våldsammare allteftersom tiden gick. Hitler blev mindre och mindre hemlig, ända tills han den 30 januari 1939 talade inför allmänheten:

I dag kommer jag återigen vara en profet: om det internationella finansjudeskapet inom och utanför Europa än en gång lyckas med att störta nationerna in i ytterligare ett världskrig, kommer konsekvenserna inte bli  bolsjeviseringen av världen och därmed seger för judendomen, utan förintandet av den judiska rasen i Europa.

Han upprepade det sista stycket åtminstone två gånger till, inför publik, under kriget och han var inte ensam om att göra så.


[ Tillbaks | Index | Nästa ]

Home ·  Site Map ·  What's New? ·  Search Nizkor

© The Nizkor Project, 1991-2012

This site is intended for educational purposes to teach about the Holocaust and to combat hatred. Any statements or excerpts found on this site are for educational purposes only.

As part of these educational purposes, Nizkor may include on this website materials, such as excerpts from the writings of racists and antisemites. Far from approving these writings, Nizkor condemns them and provides them so that its readers can learn the nature and extent of hate and antisemitic discourse. Nizkor urges the readers of these pages to condemn racist and hate speech in all of its forms and manifestations.