The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

Förklarade världens judar "krig mot Tyskland"?


11. Förklarade världens judar "krig mot Tyskland"?

IHR skriver (I originalversionen):

Ja. I världspressen stod rubriken  "Judéen Förklarar Krig mot Tyskland."

IHR skriver (I reviderad version):

Ja. Tidningar världen runt rapporterade om detta. Rubrikerna på första sidan i London Daily Express (24 mars 1933) skrev till exempel "Judéen Förklarar Krig mot Tyskland."

Nizkor svarar:

"Världspressen"? "Tidningar världen runt"? En brittisk tidning citeras då den talar om planer på en ekonomisk bojkott.

Här finns en avskrift av artikeln. Raderna under rubriken löd:

Det tycks som om det tyska jude-hetsandet har fått en tråkig fortsättning. Över hela världen förenar sig Israel och förklarar ekonomiskt och finansiellt krig mot Tyskland.

Hittills har ropen låtit "Tyskland förföljer judarna". Om de aktuella planerna genomförs kommer de Hitlerska ropen bli "Judarna förföljer Tyskland."

Att det här "Hitlerska ropet" har upprepats av Förintelseförnekare fyra decennier senare borde inte vara någon överraskning. (Se fråga 62 för information om olika förnekares åsikter om Hitler.)

För att sammanfatta, svaret på den här frågan är ett billigt trick för att få det att verka som om "Världens judar" startade "krig" mot Tyskland och inte tvärtom. Ordet "krig" kan betyda många olika saker. I det här fallet betydde det att planera ekonomisk press mot Tyskland

Men IHR och Zündel vill att du ska tro att det var en riktig krigsförklaring. Hur många divisioner soldater hade "Judéen"? Hur många pansarvagnar? Hur många plan? Hur många artillerigranater?

Det var Tyskland som startade det riktiga kriget, Andra världskriget. De inledde det genom att invadera Polen med stridsplan, bomber, tanks och miljontals soldater. Att jämföra detta med en planer på en bojkott är löjligt, men ett typiskt "revisionist"-trick.

Dessutom innehåller det en självmotsägelse. I deras svar på fråga 54 hävdar de att "Tyskarna upprätthöll vänskapliga relationer med det sionistiska ledarskapet". Krig utgör inte en vänskaplig relation.


[ Tillbaks | Index | Nästa ]

Home ·  Site Map ·  What's New? ·  Search Nizkor

© The Nizkor Project, 1991-2012

This site is intended for educational purposes to teach about the Holocaust and to combat hatred. Any statements or excerpts found on this site are for educational purposes only.

As part of these educational purposes, Nizkor may include on this website materials, such as excerpts from the writings of racists and antisemites. Far from approving these writings, Nizkor condemns them and provides them so that its readers can learn the nature and extent of hate and antisemitic discourse. Nizkor urges the readers of these pages to condemn racist and hate speech in all of its forms and manifestations.