The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

Vilka omfattande mått och steg tog världsjudendomen mot Tyskland så tidigt som 1933?


10. Vilka omfattande mått och steg tog världsjudendomen mot Tyskland så tidigt som 1933?

IHR skriver:

En internationell bojkott av tyska varor.

Samisdat versionen lyder:

Den 24 mars 1933 förklarade världsjudendomen krig mot Tyskland och beordrade en världsomfattande bojkott på tyska varor. Enda skälet var att den tyska statsmakten hade flyttat bort judar från inflytelserika postar och återgett tyska folket makten. Överallt rapporterade världspressen om ordern att bojkotta och det judiska "kriget" mot Tyskland och de dök också upp i sändningar överallt. Påhittade berättelser om tyska "dödsläger" cirkulerade innan Andra Världskriget. Mot bakgrund av detta hade tyskarna all rätt att hålla judarna som krigsfångar, överallt där de fanns mellan 1933-45!

Nizkor svarar:

Den här bojkotten är precis samma som det hänvisas till i nästa fråga, med skillnaden att den där kallas för att  "förklara krig mot Tyskland"

Varför avhandlar IHR samma händelse på olika sätt två gånger? Någonting är underligt här.

Bojkotten av tyska varor startades som svar på olika nazistiska illdåd, bland annat en planlagd nazistiskt bojkott av judiska varor och tjänster. Men IHR "glömde" att nämna detta.

Notera den påfallande antisemitismen i Samisdats (Ernst Zündel) version. Glöm gaskamrarna och utrotningsansträngningarna, glöm bort att sex miljoner dog. Fråga istället dig själv om nazisterna hade "all rätt" att skicka judiska småbarn till läger som saknade mat, sanitära anläggningar och med tyfusepidemier som härjade där barnen dog som flugor? Var dessa judiska barn "krigsfångar"?

Till och med "revisionister" tvingas hålla med att detta mördande faktiskt inträffade. Förintelseförnekaren David Irving beskriver ett tal som  Himmler höll 1944 (Skeptic magazine, Vol. 2, No. 4, s. 50):

"Om folk frågar mig, " sa Himmler, "varför dödade ni barnen också, så kan jag bara svara att jag inte är en sådan fegis att jag vill låta mina barn utföra något som jag kan utföra själv."... Jag håller med, Himmler sa så. Han sa faktiskt "Vi utplånar judarna. Vi mördar dem. Vi dödar dem."... Han talar om att lösa det judiska problemet, om att vara tvungen att döda kvinnor och barn också.

Gav en tidningsartikel 1933 nazisterna "all rätt" att göra detta?

(Irving hävdar i intervjun att eftersom Himmler inte nämner exakt hur många judar som höll på att mördas så är utgör talet inget bevis för Förintelsen.)


[ Tillbaks | Index | Nästa]

Home ·  Site Map ·  What's New? ·  Search Nizkor

© The Nizkor Project, 1991-2012

This site is intended for educational purposes to teach about the Holocaust and to combat hatred. Any statements or excerpts found on this site are for educational purposes only.

As part of these educational purposes, Nizkor may include on this website materials, such as excerpts from the writings of racists and antisemites. Far from approving these writings, Nizkor condemns them and provides them so that its readers can learn the nature and extent of hate and antisemitic discourse. Nizkor urges the readers of these pages to condemn racist and hate speech in all of its forms and manifestations.