The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

Varför internerade tyskarna judar i koncentrationslägren?


9. Varför internerade tyskarna judar i koncentrationslägren?

IHR skriver:

Eftersom tyskarna ansåg att judarna var ett direkt hot mot deras självständighet och deras överlevnad som nation och eftersom judarna var överrepresenterade i kommunisternas subversiva verksamhet. Icke desto mindre så kunde alla misstänkta säkerhetsrisker -- inte bara judarna -- riskera att bli internerade.

   

Samisdat versionen lyder:

Eftersom tyskarna ansåg att judarna var ett direkt hot mot deras självständighet och deras överlevnad som nation. Judarna var överrepresenterade i kommunisternas subversiva verksamhet. Om man räknar per capita så var judarna överrepresenterade på nyckelpositioner inom den statliga förvaltningen och inom ledande företag och yrken. Icke desto mindre så kunde alla misstänkta säkerhetsrisker -- inte bara judarna -- riskera att bli internerade.

Nizkor svarar:

Var alla judar kommunister och nationella säkerhetsrisker? Och judarna i andra länder till exempel Polen? Och de homosexuella och zigenarna? Det här är reinkarnerad nazistpropaganda av den värsta sorten. Uttalandet att judarna är "överrepresenterade" i "kommunisternas subversiva verksamhet" och inom fel "yrken" är ett exakt eko av den antisemitiska nazipropagandan.

Sanningen är att nazisterna använde sådan propaganda för att rättfärdiga slakten på varenda jude som de fann bakom den framryckande östfronten, precis som i alla andra länder som de erövrade: miljontals av dem, män, kvinnor och barn.

Förintelseförnekarna erkänner förresten att hundratusentals judar, kvinnor och barn också, sköts ihjäl i de östra territorierna. (se nästa fråga.) Nazisterna hävdade att det var berättigat eftersom det rådde krigstillstånd. Att se samma rättfärdigande dyka upp igen, femtio år senare är enligt vår uppfattning, fruktansvärt.


[ Tillbaks | Index | Nästa ]

Home ·  Site Map ·  What's New? ·  Search Nizkor

© The Nizkor Project, 1991-2012

This site is intended for educational purposes to teach about the Holocaust and to combat hatred. Any statements or excerpts found on this site are for educational purposes only.

As part of these educational purposes, Nizkor may include on this website materials, such as excerpts from the writings of racists and antisemites. Far from approving these writings, Nizkor condemns them and provides them so that its readers can learn the nature and extent of hate and antisemitic discourse. Nizkor urges the readers of these pages to condemn racist and hate speech in all of its forms and manifestations.