The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

Hur skiljde sig de tyska koncentrationslägren från de amerikanska omflyttningslägren som höll japanska, tyska och italienska amerikaner fångna under Andra världskriget?


8. Hur skiljde sig de tyska koncentrationslägren från de amerikanska omflyttningslägren som höll japanska, tyska och italienska amerikaner fångna under Andra världskriget?  

IHR skriver (originalversion och reviderad):

Bortsett från namnet så var den enda skillnaden av betydelse att tyskarna internerade folk på grund av att de var ett verkligt eller misstänkt säkerhetshot mot den tyska krigsmakten, medan amerikanerna internerade folk uteslutande beroende av deras ras.
 

Nizkor svarar:

Osant och dessutom irrelevant när det gäller frågan om Förintelsen. Meningen "tyskarna internerade folk på grund av att de var ett verkligt eller misstänkt säkerhetshot" skulle ha kunnat varit sann -- om man går med på att det räckte med att vara judisk för att utgöra ett misstänkt hot mot säkerheten.

Ett exempel är en rapport från Himmler till Hitler från 1942. Där redovisas tre kategorier under "Bandenverdaechtige" -- misstänkta medlemmar av oppositionen. Under "fängslade" stod siffran 19 000. Under "avrättade" stod 14 000. Och under "avrättade judar" stod en tredjedels miljon. Ett fotografi och en avskrift av det här dokumentet finns tillgänglig. Förresten, en tredjedels miljon judar avrättades av Einsatzgruppen på bara fyra månader i slutet av 1942.

Påståendet att det inte fanns några viktiga skillnader är självklart en lögn. Amerikanerna svälte inte ihjäl miljontals människor, de tvingade inte fångarna att arbeta under fruktansvärda förhållanden och de skickade dem inte till gaskamrarna om de inte "passade" till arbete.


[ Tillbaks | Index | Nästa ]

Home ·  Site Map ·  What's New? ·  Search Nizkor

© The Nizkor Project, 1991-2012

This site is intended for educational purposes to teach about the Holocaust and to combat hatred. Any statements or excerpts found on this site are for educational purposes only.

As part of these educational purposes, Nizkor may include on this website materials, such as excerpts from the writings of racists and antisemites. Far from approving these writings, Nizkor condemns them and provides them so that its readers can learn the nature and extent of hate and antisemitic discourse. Nizkor urges the readers of these pages to condemn racist and hate speech in all of its forms and manifestations.