The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

Vem satte upp de första koncentrationslägren och var och när?


7. Vem satte upp de första koncentrationslägren och var och när?

IHR skriver:

Första gången koncentrationsläger användes i västvärlden var tydligen i Amerika under kriget om självständighet. Britterna internerade tusentals amerikaner av vilka många dog av sjukdomar och misshandel. Andrew Jackson och hans bror -- som bägge dog -- var två av dem. Senare satte britterna upp koncentrationsläger i Sydafrika för att fängsla afrikandiska kvinnor och barn under deras erövring av landet (Boerkriget). Tio tusentals dog i dessa helveteshål som var mycket värre än något tyskt koncentrationsläger under Andra världskriget.

Nizkor svarar:

Hela svaret förutom den sista meningen, som är orimlig, är irrelevant när man talar om Förintelsen. Till och med Förintelseförnekare måste hålla med om att hundratusentals fångar dog i nazilägren -- se deras svar till fråga 36. Ännu en självmotsägelse.

IHR försöker frikänna nazisterna från deras brott genom att jämföra dem med andra onda saker. Den här moraliska relativismen kommer vi inte delta i, vi kommer endast presentera historiska fakta om nazisterna och låta läsaren bilda sin egen uppfattning.

 


[ Tillbaks | Index | Nästa ]

Home ·  Site Map ·  What's New? ·  Search Nizkor

© The Nizkor Project, 1991-2012

This site is intended for educational purposes to teach about the Holocaust and to combat hatred. Any statements or excerpts found on this site are for educational purposes only.

As part of these educational purposes, Nizkor may include on this website materials, such as excerpts from the writings of racists and antisemites. Far from approving these writings, Nizkor condemns them and provides them so that its readers can learn the nature and extent of hate and antisemitic discourse. Nizkor urges the readers of these pages to condemn racist and hate speech in all of its forms and manifestations.