The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

Om Auschwitz inte var ett "dödsläger", vad hade det då egentligen för funktion?


6. Om Auschwitz inte var ett "dödsläger," vad hade det då egentligen för funktion?

IHR skriver (original version):

Det var en anläggning för att i stor skala tillverka syntetiskt gummi (Buna). Fångarna i lägret användes som arbetskraft. Bunaprocessen användes i USA under Andra världskriget.

 

IHR skriver (reviderad version):

Det var ett interneringsläger och en del av en storskalig tillverkningsfabrik. Man tillverkade syntetiskt bränsle och fångarna användes som arbetskraft.

Nizkor svarar:

Till en viss del sant. Auschwitz var ett enormt komplex. Det bestod av vanliga läger för krigsfångar (där brittiska flygare satt fångar och de vittnade om grymheterna som skedde i det närliggande förintelselägret). Auschwitz II, eller Birkenau, var det största lägret i vilket gaskamrarna fanns. Auschwitz III, eller Monowitz, var lägret där tillverkning skedde.

Många av fångarna användes som tvångsarbetskraft i Auschwitz. Men de som inte "passade" -- det vill säga de äldre, barnen och de flesta av kvinnorna, --  skickades omedelbart till gaskamrarna.

I sitt reviderade svar fastställer IHR att "syntetiskt bränsle" tillverkades där, inte Buna. Detta är närmare sanningen. När kriget tog slut hade inte ett uns gummi tillverkats i Bunalägret.

Hursomhelst är det ett taktiskt misstag av dem att erkänna detta, eftersom de i fråga nummer 40 fastställer att det var omöjligt att bränna lik eftersom det inte fanns något bränsle. Ändå erkänner de att det fanns en fabrik för att tillverka syntetiskt bränsle bara några kilometer bort. Lägret tillverkade faktiskt bränsle och blev också ett bombmål för de allierade av det skälet. Än en gång säger de emot sig själva.


[ Tillbaks | Index | Nästa ]

Home ·  Site Map ·  What's New? ·  Search Nizkor

© The Nizkor Project, 1991-2012

This site is intended for educational purposes to teach about the Holocaust and to combat hatred. Any statements or excerpts found on this site are for educational purposes only.

As part of these educational purposes, Nizkor may include on this website materials, such as excerpts from the writings of racists and antisemites. Far from approving these writings, Nizkor condemns them and provides them so that its readers can learn the nature and extent of hate and antisemitic discourse. Nizkor urges the readers of these pages to condemn racist and hate speech in all of its forms and manifestations.