The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

Var Dachau ett förintelseläger?


4. Om nu Dachau låg i Tyskland och till och med Simon Wiesenthal menar att det inte var ett förintelseläger, varför säger då tusentals krigsveteraner i Amerika att det var ett förintelseläger?

IHR skriver:

Därför att när tusentals soldater efter de allierades erövring av lägret fördes genom Dachau, så förevisades de  byggnader som det sades vara gaskamrar och på grund av att massmedia ofta kallade Dachau för ett "gasnings"-läger.

Nizkor svarar:

Med tanke på att tiotusentals människor svältes till döds och sporadiskt dödades så, ja Dachau var ett dödsläger. Termen "förintelseläger" bör nog inte användas på Dachau, eftersom det generellt brukar användas för att beskriva något av de stora läger som låg i det ockuperade Polen och där mass-ihjälgasningar genomfördes (se fråga 3)

Vad som däremot är sant är att gaskammaren existerade. De allierade beslagtog ett pm som sändes från Dr. Sigmund Rascher i Dachau till Himmler, med ordalydelsen (se Kogon et al., Nazi Mass Murder, 1993, s. 202):

 

Som du vet så har samma faciliteter [gaskamrar] som finns i Linz [Hartheim] byggts i koncentrationslägret i Dachau. Eftersom "invalidtransporterna" ändå till slut hamnar i vissa kamrar, undrar jag om vi inte kan testa några av våra olika krigsgaser på specifika personer som är inblandade i verksamheten. Till dags dato har det bara skett djurtester, eller olyckshändelser när någon dött under tillverkandet av dessa gaser. På grund av detta stycke, har jag märkt det här brevet "Hemligt".

 

En amerikansk reporter gjorde strax efter att lägret erövrats en film som visar gaskammaren, där det syns att den var märkt "Brausebad" ("Dusch") trots att kammaren inte hade någon duschutrustning.

Frågan om gaskammaren använts eller inte har inte fått något slutgiltigt svar. Några historiker menar att det inte finns någon tvivel: den användes aldrig. Andra säger att frågan fortfarande är öppen. Det finns två vittnesmål: ett från en brittisk officer som hette Payne-Best, som säger att han hört att Dr. Rascher pratade om gasningar och ett från Dr. Franz Blaha, som vittnade under ed om experimentella gasningar. För mer information se Kogon et al., op. cit., s. 202-204, och Blahas vittnesmål i Trial of the Major War Criminals, 1947, vol. V, s. 167-199. Dr. Charles Larson, en expert på rättsmedicin, undersökte också offren för gasningarna vid lägret. Han sa "bara få av fångarna som jag personligen undersökt vid Dachau mördades på det sättet".

Förintelseförnekare för naturligtvis bara fram åsikten att den aldrig användes. De citerar ofta från ett brev som skrevs av chefen för Institut für Zeitgeschicht (Institutet för Modern Historia) 1960 i München (se Die Zeit, August 19, 1960, s. 16):

 

Inga Gasningar i Dachau

Inga judar eller andra fångar gasades i Dachau eller i Bergen-Belsen eller i Buchenwald.

Brevet bekräftar naturligtvis att massgasningar faktiskt skedde i de större  lägren. Men Förintelseförnekare gillar inte att nämna den delen. Inte heller gillar de att nämna att sedan 1960 har institutet genomför ännu mer forskning och kommit till en ny slutsats. Numera säger de:

 

...det byggdes en gaskammare [i Dachau] i vilken ... några få experimentella gasningar genomfördes, något som senare forskning bekräftat.

 

Till slut, "massmedia" rapporterar till största delen bara det som är sant: att Dachau användes för att utföra gasningar i en liten skala. Huruvida termen "gasningsläger" är riktig beror antagligen på sammanhanget. Om IHR kan visa ett citat där någon tidning har skrivit något som inte är riktigt, så låt dem göra det. Det kommer inte att vara första gången, inte heller den sista som något felaktigt trycks. Om Förintelseförnekare tror att fel i tidningar kan hjälpa till att bevisa att Förintelsen inte skedde så är de naturligtvis lurade.

 


[ Tillbaks | Index | Nästa ]

Home ·  Site Map ·  What's New? ·  Search Nizkor

© The Nizkor Project, 1991-2012

This site is intended for educational purposes to teach about the Holocaust and to combat hatred. Any statements or excerpts found on this site are for educational purposes only.

As part of these educational purposes, Nizkor may include on this website materials, such as excerpts from the writings of racists and antisemites. Far from approving these writings, Nizkor condemns them and provides them so that its readers can learn the nature and extent of hate and antisemitic discourse. Nizkor urges the readers of these pages to condemn racist and hate speech in all of its forms and manifestations.