The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

Skrev Simon Wiesenthal någonsin "det fanns inga Förintelseläger på tysk mark"?


3. Skrev Simon Wiesenthal någonsin "det fanns inga Förintelseläger på tysk mark"?

 IHR skriver (originalversion):

Ja. I 1975 års aprilutgåva av In Books and Bookmen. Han påstår att "gasandet" av judarna skedde i Polen

IHR skriver (reviderad version):

Ja. Den berömda "Nazistjägaren" skrev så den 24 januari 1993 i Stars and Stripes. Han hävdade också att "gasandet" av judarna bara skedde i Polen.

Nizkor svarar:

I sitt brev till redaktören, skrev Simon Wiesenthal 1975:

Då det inte fanns några förintelseläger på tysk mark, så använder nynazisterna detta som bevis på att dessa brott inte skedde [...]

Det är ironiskt att han inte bara hade rätt, utan att exakt dessa ord senare missbrukades och användes på det sätt som han själv beskrev.

Båda svaren är korrekta: 1975 och 1993 pekade Wiesenthal faktiskt på att det inte fanns några förintelseläger i det som i dag är Tyskland. Skillnaden kan verka obetydlig, men tillägget av ordet "bara" i det andra svaret ger läsaren intrycket att Wiesenthals senaste uttalande innebär något slags erkännande att Förintelsen var mycket mer begränsad än vad som hittills hävdats och att sanningen slutligen kommit fram. Uttalanden som Wiesenthals utgör i själva verket basen som förnekarna använder för att hävda att deras påtryckningar tvingar fram sanningen ur motsträviga historiker.

Sanningen är att historiker och andra som Wiesenthal flera gånger över åren har försökt att skingra flera myter om Förintelsen: Massproduktionen av tvål från människofett är ett bra exempel.

En annan missuppfattning som de har försök skingra är merparten av utrotandet av judarna skedde inom Tysklands gränser -- eller riktigare, inom "Altreich", Tysklands förkrigsgränser. Även om det faktiskt fanns gaskamrar och skedde ihjälgasningar inom Altreich, så var detta i en mycket mindre skala än gasandet i lägren i det nazist-ockuperade Polen, som exempelvis Belzec, Sobibor, Treblinka, Kulmhof/Chelmno, Maidanek/Majdanek, och Auschwitz-Birkenau. Omkring tre miljoner människor, uteslutande judar, gasades till döds i dessa läger. Gasningar i Altreich-lägren krävde antagligen bara några få tusen människors liv, helt säkert under tio tusen. Förutom "småskaligt" gasande på platser som Dachau, Gusen, Neuengamme, Sachsenhausen, Stutthof, Ravensbrück och Brandenburg, (platsen för den första gaskammaren), så begränsades dödandet till "eutanasi"-programmet som krävde livet på över hundra tusen människor, de flesta ickejudar.

Nazisterna hade åtminstone två bra skäl för att bygga dödslägren utanför Tyskland, För det första så var de enklare att dölja för det tyska folket. I områdena som omgav Altreich rådde ett kaotiskt krigstillstånd och därför var det mycket enklare att hålla lägren dolda där. Richard Brietman pekade på detta när han skrev om de så kallade "eutanasi"-morden:

"Det var en sak ... att döda hundra tusentals östeuropeiska judar på plats i Öst -- på svårtåtkomliga ställen, med polisavspärrningar som hindrade åskådare. Det var en helt annan sak att mörda judar i Tyskland eller i västeuropeiska länder."

...Rapporterna med falska dödsorsaker orsakade en del misstänksamhet, bosatta i områden i närheten av platserna där gasningar skedde började inse vad som hände i deras närhet, och andra läckor skedde också. Allmänheten började visa sig fientlig och när till och med tecken på öppen protest visade sig så stängde Hitler gasningsplatserna ... Eutanasi-dödandet fortsatte på ett mer decentraliserat och mindre märkbart sätt. Trots detta så blev drog man av erfarenheten slutsatsen att det inte gick att inom Tysklands gränser i hemlighet döda folk i stor skala. ( Breitman, Richard. Official Secrets: What the Nazis Planned, What the British and Americans Knew, New York: Hill & Wang, 1998. s 69-70)

För det andra så kom de mördade judarna till största delen från erövrade områden i öst och syd -- så varför lägga ner en massa extra arbete på att forsla dem tillbaks in i Tyskland ( Se statistiken i slutet på fråga 1)

Vad som inte erkänns av förnekarna är att Wiesenthals senaste "medgivande" överensstämmer exakt med det som respekterade historiker har sagt de senaste 45 åren, med början antagligen av det München-baserade "Institute for Contemporary History" 1950. Det här selektiva sättet att se på historiska fakta är inget annat än lögn genom insinuationer och genom utelämnande av fakta.


[ Tillbaks | Index | Nästa ]

Home ·  Site Map ·  What's New? ·  Search Nizkor

© The Nizkor Project, 1991-2012

This site is intended for educational purposes to teach about the Holocaust and to combat hatred. Any statements or excerpts found on this site are for educational purposes only.

As part of these educational purposes, Nizkor may include on this website materials, such as excerpts from the writings of racists and antisemites. Far from approving these writings, Nizkor condemns them and provides them so that its readers can learn the nature and extent of hate and antisemitic discourse. Nizkor urges the readers of these pages to condemn racist and hate speech in all of its forms and manifestations.