The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

Vilka bevis finns det för att sex miljoner judar inte dödades av nazisterna?


2. Vilka bevis finns det för att sex miljoner judar inte dödades av nazisterna?

HR skriver:

Omfattande rättsliga, demografiska, analytiska och jämförande bevis visar omöjligheten bakom en sådan siffra. Den så ofta upprepade siffran "sex miljoner" är en ansvarslös överdrift.

Nizkor svarar:

Till att börja med: När de svarar på den här frågan hävdar de att de har "omfattande bevis" för att bevisa att något inte hände. Trots det hävdar Förintelseförnekare ofta att de inte behöver bevisa något alls, eftersom, med deras ord "det är omöjligt att bevisa något negativt". Greg Raven har sagt detta åtminstone två gånger, en gång underförstått, och en gång uttryckligen:

I förbigående noterar vi också att de ber mig att bevisa något negativt, vilket är omöjligt.

Självklart är det möjligt att bevisa något negativt, men eftersom inget av "bevisen" ges här, är det omöjligt att svara slutgiltigt på detta absurda påstående. Med "Rättsliga bevis" avses nog den falska "Leuchterrapporten" som det skrivits en detaljerad analys om.

Vad menar de med "demografiska bevis"? Sa de inte nyss i fråga 1 att "ingen trovärdig demografisk statistik existerar"? Ännu en självmotsägelse.

"Analytiska och jämförande bevis" kan betyda vad som helst. Vi inbjuder vilken "revisionist" som helst att förklara vad det betyder och visa något av dessa bevis och vi lovar att i så fall ta upp det på den här sidan.

 


[ Tillbaks | Index | Nästa ]

Home ·  Site Map ·  What's New? ·  Search Nizkor

© The Nizkor Project, 1991-2012

This site is intended for educational purposes to teach about the Holocaust and to combat hatred. Any statements or excerpts found on this site are for educational purposes only.

As part of these educational purposes, Nizkor may include on this website materials, such as excerpts from the writings of racists and antisemites. Far from approving these writings, Nizkor condemns them and provides them so that its readers can learn the nature and extent of hate and antisemitic discourse. Nizkor urges the readers of these pages to condemn racist and hate speech in all of its forms and manifestations.