The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

IHR:s 66 Q&A och Nizkors svar
 


  Allmänt

 1. Vilka bevis existerar för att nazisterna genomförde ett folkmord eller att de dödade sex miljoner judar medvetet?

  Notera att det här svaret är ovanligt långt och fungerar som som ett slags grundkurs i hur Förintelseförnekarna tänker. Resten av svaren är mycket kortare.

 2. Vilka bevis finns det för att sex miljoner judar inte dödades av nazisterna?

 3. Skrev Simon Wiesenthal någonsin "det fanns inga Förintelseläger på tysk mark"?

 4. Om nu Dachau låg i Tyskland och till och med Simon Wiesenthal menar att det inte var ett Förintelseläger, varför säger då tusentals krigsveteraner i Amerika att det var ett Förintelseläger?

 5. Auschwitz låg i Polen och inte i Tyskland. Finns det några bevis på att det fanns gaskamrar med syfte att döda människor vid eller i Auschwitz?

 6. Om Auschwitz inte var ett "dödsläger," vad hade det då egentligen för funktion?

  Förminskandet av Förintelsen; Skyll på  judarna.

 7. Vem satte upp de första koncentrationslägren och var och när?

 8. Hur skiljde sig de tyska koncentrationslägren från de amerikanska omflyttningslägren som höll japanska, tyska och italienska amerikaner fångna under Andra världskriget?

 9. Varför internerade tyskarna judar i koncentrationslägren?

 10. Vilka omfattande mått och steg tog världsjudendomen mot Tyskland så tidigt som 1933?

 11. Förklarade världens judar "krig mot Tyskland"?

 12. Skedde detta innan eller efter det att ryktena om "dödslägren" börjat spridas?

 13. Vilket land var först med att massbomba civila mål?

  Judarnas öde

 14. Hur många gaskamrar användes för att döda människor i Auschwitz?
 15. Hur många judar fanns det innan kriget i de områden som kom att kontrolleras av Tyskland?

 16. Om de europeiska judarna inte utrotades av nazisterna, vad hände med dem då?

 17. Hur många judar flydde djupt in i Sovjetunionen?

 18. Hur många judar emigrerade innan kriget och befann sig därmed utom tyskarnas räckhåll?

 19. Om Auschwitz inte var ett utrotningsläger, varför erkände dess kommendant Rudolf Höss att det var det?

 20. Finns det något bevis för att de amerikanska, brittiska, franska och sovjetiska krigsmakterna hade som regel att tortera tyska fångar för att få ur dem bekännelser innan Nürnberg och andra rättegångar?

  Konspirationer

 21. Vad tjänar judarna på "Förintelse" sagan idag?

 22. Vad tjänar Israel på den?

 23. Vad tjänar många kristna präster på den?

 24. Vad tjänar kommunisterna på den?

 25. Vad tjänar Storbritannien på den?

 26. Finns det några bevis för att Hitler beordrade massutrotning av judar?

  Zyklon-B

 27. Vilken sorts gas använde nazisterna i koncentrationslägren?

 28. För vilket ändamål tillverkades, och tillverkas, denna gas?

 29. Varför använde de inte en gas bättre lämpad för massavrättningar?

 30. Hur lång tid tar det att helt ventilera ett område som gasats med Zyklon-B?

 31. Auschwitz kommendant Höss sa att hans soldater kunde gå in i gaskamrarna och bära ut judarna tio minuter efter att de hade dött. Hur förklarar ni det?

 32. I sin bekännelse sa Höss att hans soldater rökte cigaretter när de drog ut de döda judarna ur gaskamrarna, tio minuter efter att de gasats. Är inte Zyklon-B explosivt?

  Allmänt

 33. Hur påstås det att det gick till när nazisterna utrotade judarna?

 34. Hur kunde ett sånt massprogram hållas hemligt från judarna som skulle förintas?

 35. Om de judar som skulle avrättas visste vilket öde som väntade, varför gick det i döden utan att göra motstånd?

 36. Ungefär hur många judar dog i koncentrationslägren?

 37. Hur dog de?

 38. Vad är tyfus?

 39. Vad gör det för skillnad om sex miljoner eller 300 000 dog under denna fruktansvärda period?

  Kremering

 40. Många judiska överlevande från "dödslägren" säger att de såg kroppar som kastades ner i gropar och brändes. Hur mycket bensin skulle det krävas för att göra detta?

 41. Kan kroppar brännas i gropar?

 42. "Förintelse"-författare hävdar att nazisterna kunde kremera kroppar på ungefär tio minuter. Hur lång tid tar det att förbränna en kropp enligt professionella krematorieanställda?

 43. Varför hade koncentrationslägren krematorieugnar?

 44. Om man utgår från att alla krematorier i alla lägren i de tyskkontrollerade områdena utnyttjades till 100% av sin kapacitet, hur många lik skulle man då maximalt ha kunnat kremera på hela den tid som ett sådant krematorium var i verksamhet?

 45. Kan en krematorieugn vara i gång hela tiden?

 46. Hur mycket aska blir kvar efter ett kremerat lik?

 47. Om sex miljoner människor har kremerats av nazisterna, vad hände då med all aska?

 48. Visar något av de foton av Auschwitz som togs under kriget av de allierade (under den tid som "gaskamrarna" och krematorierna hävdas ha varit i full gång) några gaskamrar?

  Bagatelliserandet av antijudiska lagar

 49. Vilka var de huvudsakliga föreskrifterna från de tyska "Nürnberglagarna" från 1935?

 50. Fanns det några amerikanska föregångare till Nürnberglagarna??

 51. Vad rapporterade det Internationella Röda Korset om "Förintelse"-frågan?

 52. Vilken roll spelade Vatikanen under den tid som de sex miljonerna judar påstås ha blivit förintade?

  Allmänt

 53. Vilka bevis finns det för att Hitler kände till den pågående förintelsen av judarna?

 54. Samarbetade nazisterna och sionisterna?

 55. Vad dog Anne Frank av bara några veckor innan krigsslutet?

 56. Är Anne Franks dagbok äkta?

 57. Är alla de fotografier och den film som togs i de tyska koncentrationslägren och som visade högar med utmärglade lik förfalskningar?

 58. Vem myntade begreppet "Folkmord"?

 59. Är filmer som "Holocaust" och "The Winds of War" dokumentära?

  Om "Revisionism"

 60. Ungefär hur många böcker har publicerats som motbevisar några av standardpåståendena som gjorts om "Förintelsen"?

 61. Vad hände när ett historiskt institut erbjöd  $50,000 till vem som helst som kunde bevisa att judarna gasades ihjäl i Auschwitz?

 62. Vad menas med påståendet att de som ifrågasätter "Förintelsen" är antisemitiska eller nynazistiska?

 63. Vad har hänt med de historiker som har ifrågasatt "Förintelse"-materialet?

 64. Har  Institute for Historical Review blivit utsatta för någon motattack för dess ansträngningar att upprätthålla yttrandefriheten och den akademiska friheten?

 65. Varför får vår ståndpunkt så lite publicitet?

 66. Var kan jag få mer information om "andra sidan" när det gäller "Förintelse"-sagan och också andra fakta som rör historisk revisionism om Andra Världskriget?


[ Index ]

Home ·  Site Map ·  What's New? ·  Search Nizkor

© The Nizkor Project, 1991-2012

This site is intended for educational purposes to teach about the Holocaust and to combat hatred. Any statements or excerpts found on this site are for educational purposes only.

As part of these educational purposes, Nizkor may include on this website materials, such as excerpts from the writings of racists and antisemites. Far from approving these writings, Nizkor condemns them and provides them so that its readers can learn the nature and extent of hate and antisemitic discourse. Nizkor urges the readers of these pages to condemn racist and hate speech in all of its forms and manifestations.