The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

66 Frågor och svar om Förintelsen
Nizkors svarar the Institute for Historical Review och Ernst Zündel


Broschyren.

IHR, ellerThe Institute for Historical Review, publicerar mängder av broschyrer, vars syfte är att försöka vilseleda folk om Förintelsen. En av de mest återkommande broschyrerna kallas "66 Frågor och svar om Förintelsen", förkortat "66Q&A" (66 Questions and Answers).

Broschyren sammanfattar på ett kortfattat sätt många av de vanligaste argumenten som Förintelseförnekarna brukar använda. Att motbevisa och vederlägga dessa 66 påståenden innebär alltså att ge sig på det mest centrala i Förintelseförnekandet.

De som läser nyhetsgruppen alt.revisionism på Usenet kommer att känna många av påståendena och argumenten. Anledningen är att det mesta av materialet har postats och diskuterats på Usenet flera gånger förut. Här på Nizkors sajt är dock svaren mer genomarbetade än i tidigare postningar och dessutom utnyttjas fördelarna med webben då det går att länka till annan relevant information..

Själva broschyren har lagts upp på nätet av åtminstone två olika Förintelseförnekare: Greg Raven, chef för IHR och Ernst Zündel som av Kanadas Security Intelligence Review Committee beskrivits som "en Förintelseförnekare och en produktiv utgivare av hatlitteratur," och som sponsor och promotor för en "nynazistisk konferens i Tyskland 1991". Både IHR:s och Zündels förlag ger ut broschyren "66Q&A" i tryckt form.

I följande text motbevisas broschyrens halvsanningar och lögner punkt för punkt. Originaltexten med IHR:s frågor och svar finns med i sitt ursprungliga skick, men om du vill ta del av materialet direkt från författarna själva kan du läsa Greg Ravens versionhans webbsajt, eller Ernst Zündels versionhans webbsajt.

Lägg märke till att den exakta ordalydelsen på frågorna och dess "svar" kan vara lite annorlunda än dem vi presenterat här. Anledningen är helt enkelt att broschyren revideras över åren och det verkar som om både Ravens och Zündels webbsajter visar upp vad vi kallar "reviderade" versioner till skillnad från "originalet".

Så sent som i november 1995 spred Zündels förlag, Samisdat, en tidigare version. På några ställen i texten kommer vi i brist på bättre namn hänvisa till den som "Samisdat"-versionen. I dagsläget har vi bara tillgång till första sidan av "Samisdat"-versionen och den hoppar över ett antal av frågorna så vi vet inte riktigt hur mycket vi saknar. Vi är inte heller säkra på exakt när den skrevs, men eftersom svaret på fråga 22 talar om ett förenat Tyskland så är det troligt att den skrevs någon gång under 90-talet. Självklart kommer vi uppdatera sidorna så fort vi får ny information.

I vilket fall som helst har inte de revideringar som skett ändrat sanningshalten i broschyren. Detta är inte så underligt då målet med broschyren inte är att utbilda utan att vilseleda. När revideringarna är omfattande kommer vi kommentera detta.

Om våra svar verkar långtråkiga så ska du veta att redan 1983 publicerade IHR inte mindre än 120 Frågor och svar om Förintelsen. Vi har fått tag i ett exemplar, men tillsvidare nöjer vi oss med att kritisera den förkortade, extremt rensade versionen. Håll i minnet när du läser att det fanns 54 andra frågor som inte ansågs bra nog för att komma med i den slutliga versionen!

Till slut, ett annat bra vaccin mot de "66 Q&A":na är två dokument som Simon Wiesenthal Center ställt samman på sin webbsajt: deras  "Svar på Revisionisternas Argument," och deras "36 Q&A" (vilket inte har något med de 66 att göra förutom likheten i format).

 


[ Index | Nästa ]

Home ·  Site Map ·  What's New? ·  Search Nizkor

© The Nizkor Project, 1991-2012

This site is intended for educational purposes to teach about the Holocaust and to combat hatred. Any statements or excerpts found on this site are for educational purposes only.

As part of these educational purposes, Nizkor may include on this website materials, such as excerpts from the writings of racists and antisemites. Far from approving these writings, Nizkor condemns them and provides them so that its readers can learn the nature and extent of hate and antisemitic discourse. Nizkor urges the readers of these pages to condemn racist and hate speech in all of its forms and manifestations.