The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

120...Nej...66 Frågor & Svar om Förintelsen

Nizkor svarar the Institute for Historical Review och Ernst Zündel


 

Om du hellre vill ladda ner dokumenten eller om du vill kunna skriva ut dem så välj: QAR in Rich Text Format eller  QAR i Word for Windows 6.0 format.

Om du vill få alla frågorna i en komplett text: "QAR Complete".

Den här serien dokument skrevs från början av Jamie McCarthy, Daniel Keren och John Morris och utökas och uppdateras just nu av Ken McVay. De får vidarebefordras och kopieras endast för utbildnings- och icke-kommersiella ändamål.


[ Index |

Home ·  Site Map ·  What's New? ·  Search Nizkor

© The Nizkor Project, 1991-2012

This site is intended for educational purposes to teach about the Holocaust and to combat hatred. Any statements or excerpts found on this site are for educational purposes only.

As part of these educational purposes, Nizkor may include on this website materials, such as excerpts from the writings of racists and antisemites. Far from approving these writings, Nizkor condemns them and provides them so that its readers can learn the nature and extent of hate and antisemitic discourse. Nizkor urges the readers of these pages to condemn racist and hate speech in all of its forms and manifestations.